Valget er ditt

Valget er ditt er Stortingets læringsspill for ungdomsskolen. Spillet finnes både som tilbud ved besøk til Stortinget eller som klasseromsversjon. De to versjonene av spillet er like.

Praktisk informasjon 

Valget er ditt må forhåndsbestilles, og kan bestilles 185 dager (omtrent seks måneder) frem i tid. Tilbudet er gratis. Klasser med lang reisevei kan søke om reisetilskudd for å besøke Valget er ditt på Stortinget. Klassene har selv ansvaret for å sette seg inn i ordningen og søke innenfor fristen. Les mer om reisetilskudd og søknadsfrister.

  • kun én gruppe per tidspunkt
  • det er kun mulig å bestille til de tidene som er ledige 
  • kun for elever på ungdomsskoletrinnet
  • varighet cirka 2,5 timer inkludert sikkerhetskontroll, omvisning og spillet 
  • minst 10 og maks 34 deltagere, inkludert lærere/ledsagere
  • deltagelse krever gode norskkunnskaper

Valget er ditt finnes også som klasseromsversjon. De to versjonen er like.

Om omvisningen

Besøket består av en kort omvisning i stortingsbygningen, deretter spilles Valget er ditt i egne lokaler. I løpet av omvisningen lærer elevene hvordan Stortinget fungerer, hva som er forskjell på Storting og regjering og hvordan de selv kan delta i demokratiet. De får også kjennskap til historiske hendelser knyttet til Stortinget.

Hvis det er møte i stortingssalen får klassen sitte på publikumsgalleriet og observere møtet. Hvis det ikke er stortingsmøte, får de gå inn i selve salen. 

Om spillet

Valget er ditt skal elevene være stortingsrepresentanter og gjøre valg og prioriteringer for fremtidens Norge. Elevene deles inn i grupper, og utformer sine partiprogram ved å velge saker innenfor ulike kategorier. Diskusjon og kompromisser er viktige stikkord for å komme til enighet i partiet.

Deretter presenterer partiene sine partiprogram for hverandre. I den påfølgende debatten blir elevenes prioriteringer utfordret av medelever og får trening i argumentasjon og debatteknikk. Når alle partiene har presentert sine program, er det på tide med valg og en vinner kåres.

Spillet avsluttes med avisoverskrifter som viser hvilke konsekvenser valgvinnerens politikk kunne fått. På denne måten viser spillet at politiske valg i dag gir konsekvenser for fremtiden.

Bestilling

Alle bestillinger må gjøres på nett. Trykk på et ledig tidspunkt for å komme til bestillingsskjemaet. Det er mulig å bestille besøk 185 dager (omtrent seks måneder) frem i tid.

NB! Dersom det ikke er ledig tid på ønsket dato, har vi dessverre ikke mulighet til å legge til ekstra tider.