Spør stortingspresidenten

Kom tett på Stortinget og stortingspresidenten – fra klasserommet! «Spør stortingspresidenten» er et tilbud for skoleklasser på mellomtrinnet, ungdomsskolen og videregående skole der elevene er i dialog med stortingspresidenten via Skype.

 

Bilde av en laptop. Bildet er todelt - på den ene siden ser man en elev og på andre siden ser man stortingspresidenten.  gjennomfører et Skypemøte med stortingspresidenten.
Elever fra Oppsal skole gjennomfører et Skypemøte med stortingspresidenten. Foto: Stortinget

Om tilbudet

"Spør stortingspresidenten" er et møte mellom elevene og stortingspresidenten. Elevene lager spørsmål i forkant og stiller dem direkte til stortingspresidenten. «Spør stortingspresidenten» er et tiltak for å styrke kunnskapen om og nærheten til Stortinget.

Møtet foregår via Skype, hvor elevene sitter i klasserommet og stortingspresidenten er på Stortinget. Møtet krever at skolen har tilgang til et rom hvor det er PC, kamera, mikrofon, og smartboard/lerret med god lydkapasitet. Når du bestiller «spør stortingspresidenten», vil du motta en utfyllende beskrivelse av hvordan møtet vil foregå rent praktisk, samt hvilket IT-utstyr som er nødvendig. Når du har bestilt besøk, anbefaler vi at du tar kontakt med skolens/kommunens IT-ansvarlig dersom du er usikker på om skolen har utstyret som er nødvendig.

Stortingspresident Tone Trøen. Foto: Stortinget
Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen. Foto: Stortinget.

Om stortingspresidentens rolle

I 2018 ble Tone Wilhelmsen Trøen fra Akershus valgt som stortingspresident i Norge. Stortingspresidenten og de fem visepresidentene utgjør Stortingets presidentskap. Dette er Stortingets øverste ledelse og består av seks personer som velges blant de 169 stortingsrepresentantene som representerer folket på Stortinget. Presidentskapet velges av stortingsrepresentantene og representerer gjerne ulike partier. 

Stortingspresidenten og de fem visepresidentene har flere oppgaver. De leder møtene i stortingssalen og legger til rette for at stortingsrepresentantene kan gjøre jobben sin. Videre er det stortingspresidentens rolle å ta imot besøk fra andre land, slik som presidenter, statsministre eller ledere av andre parlamenter. Offisielt rangeres stortingspresidenten som nummer to etter Kongen i Norge.

Praktisk informasjon

  • skolen må selv sørge for at riktig utstyr er på plass og fungerer
  • varighet er 30 minutter eller 45 minutter (velges i bestillingsskjema)
  • tilbudet må forhåndsbestilles
  • det er kun mulig å bestille for én gruppe per tidspunkt
  • tilbudet foregår kun på onsdager kl. 12.00
  • lærer må være tilgjengelig for opprigg fra kl. 11.30
  • tilbudet er gratis

Forberedelser

Det er en fordel om dere bruker litt tid på å snakke om Stortinget i forkant av besøket. Bruk gjerne våre undervisningssider på nett hvor du finner skreddersydde artikler og oppgaver for alle våre målgrupper. Vi anbefaler at dere i forkant av «Spør stortingspresidenten» setter av litt tid til å se deler av spørretimen, som foregår på onsdager fra kl. 10.00 – 11.30. Eventuelt kan dere finne opptak fra en spørretime i Stortingets videoarkiv. Når du bestiller tilbudet, vil du motta en e–post med informasjon det er viktig at du setter deg godt inn i.

Bestilling

Alle bestillinger må gjøres på nett. Det er ikke mulig å gjøre bestillinger på vegne av andre, kontaktinformasjonen som fylles ut i skjemaet må tilhøre den som selv skal delta på møtet. Trykk på et ledig tidspunkt for å komme til bestillingsskjemaet.