Spør stortingspresidenten

Kom tett på Stortinget og stortingspresidenten – fra klasserommet! «Spør stortingspresidenten» er et tilbud for skoleklasser på mellomtrinnet, ungdomsskolen og videregående skole der elevene er i dialog med stortingspresidenten via Microsoft Teams.

Stortingspresident Tone Trøen har digitalt møte med en skoleklasse via Skype.
Stortingspresidenten gjennomfører et digitalt møte med en skoleklasse. Foto: Stortinget

Om tilbudet

«Spør stortingspresidenten» er et møte mellom elevene og stortingspresidenten. Elevene lager spørsmål i forkant og stiller dem direkte til stortingspresidenten. «Spør stortingspresidenten» er et tiltak for å styrke kunnskapen om og nærheten til Stortinget.

Møtet foregår via Microsoft Teams, hvor elevene enten sitter i klasserommet eller hjemme på hver sin enhet, og stortingspresidenten på Stortinget. Når du bestiller «Spør stortingspresidenten», vil du motta en utfyllende beskrivelse av hvordan møtet vil foregå rent praktisk, samt hvilket IT-utstyr som er nødvendig. Når du har bestilt besøk, anbefaler vi at du tar kontakt med skolens/kommunens IT-ansvarlig dersom du er usikker på om skolen har utstyret som er nødvendig.

Stortingspresident Tone Trøen. Foto: Stortinget
Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen. Foto: Stortinget.

Om stortingspresidentens rolle

I 2018 ble Tone Wilhelmsen Trøen fra Akershus valgt som stortingspresident i Norge. Stortingspresidenten og de fem visepresidentene utgjør Stortingets presidentskap. Dette er Stortingets øverste ledelse og består av seks personer som velges blant de 169 stortingsrepresentantene som representerer folket på Stortinget. Presidentskapet velges av stortingsrepresentantene og representerer gjerne ulike partier. 

Stortingspresidenten og de fem visepresidentene har flere oppgaver. De leder møtene i stortingssalen og legger til rette for at stortingsrepresentantene kan gjøre jobben sin. Videre er det stortingspresidentens rolle å ta imot besøk fra andre land, slik som presidenter, statsministre eller ledere av andre parlamenter. Offisielt rangeres stortingspresidenten som nummer to etter kongen i Norge.

Praktisk informasjon

  • For gjennomføring av møtet fra klasserommet kreves det at skolen har tilgang til et rom der det er PC, kamera, mikrofon og smartboard/lerret med god lydkapasitet.
  • For gjennomføring av møtet hvor elevene sitter hjemme med hver sin enhet kreves det at lærer går gjennom oppkobling, lyd og videosjekk med elevene i forkant.
  • Varighet er 30 minutter.
  • Tilbudet må forhåndsbestilles.
  • Det er kun mulig å bestille for én gruppe per tidspunkt.
  • Lærer må være tilgjengelig for opprigg 30 minutter i forkant av møtet.
  • Tilbudet er gratis.

Forberedelser

Det er en fordel om dere bruker litt tid på å snakke om Stortinget i forkant av besøket. Benytt gjerne anledningen til å stille spørsmål om stortingsvalg, som er særlig relevant i 2021.

Vi anbefaler at dere i forkant av «Spør stortingspresidenten» setter av litt tid til å se deler av spørretimen, som foregår på onsdager fra kl. 10.00 – 11.30. Eventuelt kan dere finne opptak fra en spørretime i Stortingets videoarkiv. Når du bestiller tilbudet, vil du motta en e–post med informasjon det er viktig at du setter deg godt inn i.

Bestilling

Alle bestillinger må gjøres på nett. Det er ikke mulig å gjøre bestillinger på vegne av andre, kontaktinformasjonen som fylles ut i skjemaet må tilhøre den som selv skal delta på møtet. Trykk på et ledig tidspunkt for å komme til bestillingsskjemaet.