Demo - et læringsspill for elever i videregående skole

I Demo trer elevene inn i rollen som stortingsrepresentanter. Slik lærer de om Stortingets oppgaver og får fornyet forståelse for vårt demokratiske system.

Elever spiller Demo, der de deles inn i grupper

Elevene deles inn i partier. Foto: Stortinget

Praktisk informasjon

Demo må forhåndsbestilles, og kan bestilles 185 dager (omtrent seks måneder) frem i tid. Tilbudet er gratis. Klasser med lang reisevei kan søke om tilskudd for å besøke Demo. Klassene har selv ansvaret for å sette seg inn i ordningen og søke innenfor fristen. Les mer om reisetilskudd og søknadsfrister.

  • kun én gruppe per tidspunkt
  • for elever i videregående skole
  • det er kun mulig å bestille til de tidene som er ledige 
  • deltagelse krever gode norskkunnskaper
  • varighet omtrent tre timer inkludert sikkerhetskontroll, omvisning og spillet 
  • minst 10 og maks 34 deltagere, inkludert lærere/ledsagere

Når du har bestilt besøk, vil du motta en e-post med informasjon det er viktig at du setter deg inn i.

Elever sitter rundt et bord og ser på en skjerm.
Elevene danner identiteten til sitt parti. Foto: Stortinget

Tema og innhold i besøket

Besøket starter med en kort omvisning i stortingsbygningen, før elevene får prøve seg som folkevalgte i læringsspillet Demo .

Demo er et interaktivt rollespill i tre akter. I akt én skal elevene gi partiene innhold og identitet. Slik formes spillets eget politiske landskap.

I akt to får regjeringspartier og opposisjon ulike roller når regjeringen legger fram sitt forslag til statsbudsjett. Til sist kalles det inn til debatt og votering.

I akt tre skal elevene behandle lovforslag i komité og parti. På toppen av dette, skaper en forsnakkelse fra en uforsiktig justisminister ekstra hodebry.

Får statsbudsjettet flertall? Blir regjeringen s

ittende? Dette er opp til elevene når de spiller Demo.

Om spillet

Læringsspillet er utviklet i tett samarbeid med referanselærere og -elever, og svarer både til nye kunnskapsmål i det tverrfaglige emnet demokrati og medborgerskap og i samfunnskunnskap.

Spillet er engasjerende og bygger kunnskap, ferdigheter og holdninger om Stortinget. Å delta i spillet skal gi unge mennesker forståelse for hvordan de selv kan delta i demokratiet.

Bestilling

Alle bestillinger må gjøres på nett. Trykk på et ledig tidspunkt for å komme til bestillingsskjemaet. Det er mulig å bestille besøk 185 dager (omtrent seks måneder) frem i tid.

NB! Dersom det ikke er ledig tid på ønsket dato, har vi dessverre ikke mulighet til å legge til ekstra tider.