Reisetilskudd

Skoleklasser som skal  delta i et læringsspill, kan søke om økonomisk tilskudd. Tilskuddet er beregnet på de med lang reisevei. 

Reisetilskudd

Skoleklasser i videregående skole og ungdomsskolen som har bestilt et besøk i et av Stortingets læringsspill, kan søke om økonomisk tilskudd. Demo er for elever i videregående skole og Valget er ditt er for elever i ungdomsskolen. Tilskuddet er beregnet på de med lang reisevei. 

Kriterier for å få refundert tilskudd

I løpet av 2022 innføres det nye regler knyttet til dokumentasjon.  I korte trekk innebærer dette at dere må sende inn dokumentasjon på utgiftene dere søker om refusjon for, i tillegg til at elevene kan bli påkrevd å fylle ut en kort form for rapport i etterkant av besøket.

Tilskuddet betales ut i etterkant av besøket. I tillegg gjelder følgende kriterier for å få refundert tilskuddet:

 • Elevene det søkes om refusjon for, må ha gjennomført læringsspillet på Stortinget. 
 • Elevene går på ungdomsskolen eller på videregående skole.
 • Refusjonskravet er sendt senest 30 dager etter besøket.
 • Rektor har signert refusjonskravet, og innestår dermed for at alle utlegg i forbindelse med reisen er i henhold til reglene som er satt av Stortinget.
 • Skolens eller kommunens kontonummer er oppgitt (det betales kun ut til en av disse).

Hvordan søke om reisetilskudd?

For å kunne søke om reisetilskudd må du først bestille et besøk i et av Stortingets læringsspill, som normalt tilbys gjennom hele skoleåret. 

Selv om klassen har bestilt besøk er det ingen garanti for å få innvilget reisetilskudd, da det er svært mange søkere i hver søknadsrunde. Derfor anbefaler vi at dere ikke bestiller billetter eller overnatting før dere får bekreftelse på innvilget tilskudd. 

Lenken til søknadsskjemaet vil ligge i bekreftelsen du får på e-post etter bestilling. Skjemaet fylles ut og sendes inn. Ingen søknader blir behandlet før søknadsfristen har gått ut. Du vil få svar på din søknad inntil tre uker etter søknadsfristens utløp. Tilskuddet betales ut i etterkant av besøket.

Søknadsfrister for reisetilskudd

Du må søke om reisetilskudd innen søknadsfristen går ut. Søknader som sendes inn etter fristens utløp vil bli avvist. Søknadsfristene sikrer likebehandling av søknader.

 • For besøk i perioden november 2022 til og med februar 2023 har reisetilskuddsfristen gått ut.
 • Reisetilskuddsfristen for besøk i perioden mars 2023 til og med juni 2023 er 11. januar 2023.

Hva skal tilskuddet dekke?

Reisetilskudd skal dekke reisen til og fra Oslo, og eventuelt én overnatting. Tilskuddet dekker reisen for inntil to lærere/ ledsagere i tillegg til elevene.

 • Tilskuddet kan benyttes til fly, tog, buss, flytog og flybuss.
 • Tilskuddet dekker ikke kollektivtransport i Oslo.
 • Tilskuddet dekker ikke matutgifter.

Tilskuddsordningen har en egenandel på 300 kroner per deltager. Egenandelen trekkes fra den enkeltes reisekostnader. Eksempel: For en klasse med reiseutgifter på 700 kroner per deltager, kan hver deltager få refundert 400 kroner.

Hvordan fordeles tilskuddet?

Dersom antall søknader til sammen utgjør en sum større enn det er rom for å dekke i bevilgningen, er jevn geografisk fordeling viktigste kriterium i tildelingen. 10. trinn i ungdomsskolen og 3. klasse på videregående skole prioriteres fremfor lavere trinn. Søkere som tidligere har fått avslag vil prioriteres i neste søknadsrunde.

 Geografisk fordeling

 • Besøkende fra sone 1 kan motta inntil 1100 kroner per deltager 
  (Innlandet, Viken, Vestfold og Telemark).
 • Besøkende fra sone 2 kan motta inntil 2200 kroner per deltager 
  (Agder, Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestland, Rogaland, Nordland, Troms og Finnmark).
 • Tilskuddsordningen gjelder ikke for skoler i Oslo.

Ved avbestilling eller kansellering av besøk

Dersom klassen eller noen elever må avbestille besøket og reisen, kan det ikke kreves refusjon for den eller de som ikke kan delta. 

Dersom Stortinget kansellerer deres besøk, kan dere søke om refusjon. Det forutsetter at dere kan dokumentere at dere ikke får avbestilt billetter og/eller eventuelt hotellrom, og at tapet ikke dekkes av deres reiseforsikring.

Har du spørsmål?

For spørsmål om reisetilskudd, kontakt seksjon for besøk og formidling.


Sist oppdatert: 18.08.2022 08:03