Stemmerettens historie

Foto: Norsk folkemuseum

Tidslinje over stemmerettens historie

Retten til å stemme ble gitt til en liten og priviligert del av den mannlige befolkningen i 1814. Siden den gang har rettigheten gradvis blitt utvidet til å gjelde stadig flere samfunnsgrupper, men ikke uten kamp. Her finner du en oversikt over milepæler i stemmerettshistorien.

Foto: Oslo Museum

Hvem mistet stemmeretten?

Bestemmelsen om suspensjon av stemmeretten til fattigunderstøttede rammet urettferdig og flere enn den i utgangspunktet var tenkt å ramme. Les mer om hvordan suspensjonsbestemmelsen ble praktisert og om hvem som ble rammet.

Foto: Oslo Museum/Olaf Martin Peder Væring.

Paragraf 52 d – suspensjon av fattige

I de 21 årene bestemmelsen om suspensjon av stemmeretten til fattigunderstøttede bestod, var saken oppe til behandling i Stortinget en rekke ganger. Les mer her.

 Foto: Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

«Tilbake til stjerner i manntallet»

Mellom 1898 og 1919 var en stjerne eller et kryss i manntallet synonymt med at en person hadde fått stemmeretten suspendert etter å ha mottatt fattigstøtte. I 1919 vedtok et enstemmig Storting at stemmeretten skulle være for alle, uavhengig av sosial og økonomisk status. Men på 1930-tallet blusset debatten opp igjen.

Foto: Ukjent/Nasjonalbiblioteket

Marcus Thrane og stemmeretten

I mai 1850 overleverte Marcus Thrane og Arbeiderforeningene en petisjon til kong Oscar 1. – underskrevet av nesten 13 000 menn. Denne inneholdt ti krav som foreningen ønsket at kongen og regjeringen skulle gjøre noe med. Det åttende kravet var alminnelig stemmerett.

Kampen for kvinners stemmerett

Den 11. juni 1913 fikk kvinner stemmerett på lik linje med menn. I perioden 1890 til 1913 var spørsmålet om kvinners stemmerett oppe til behandling i Stortinget 15 ganger. Les mer om kampen for kvinners stemmerett.

Tegning fra boken «Voyages de la Commission scientifique du Nord, en Scandinavie, en Laponie, au Spitzberg et aux Feröe: pendant les années 1838, 1839 et 1840 sur la corvette la Recherche» (1852). Kilde: Nasjonalbiblioteket.

Da samer fikk stemmerett

Grunnloven fra 1814 ekskluderte samer fra politisk deltakelse. I 1821 ble Grunnloven endret for aller første gang, og samer og andre som betalte rettighetsskatt i Finnmark fikk stemmerett ved stortingsvalg.