Regjeringen ledes av statsministeren. Medlemmene av regjeringen kalles ministre eller statsråder. Her ser du statsminister Erna Solberg sin regjering. Bildet ble tatt 22. januar 2019. Foto: Stortinget

Regjeringen ledes av statsministeren. Medlemmene av regjeringen kalles ministre eller statsråder. Her ser du statsminister Erna Solberg sin regjering 22. januar 2019. Foto: Stortinget

Hva gjør regjeringen?

Det kan være vanskelig å skille mellom Stortinget og regjeringen, men det er viktig å vite at de har ulike oppgaver.

Når det er klart hvilke partier som har fått flest stemmer i stortingsvalget, bestemmer Stortinget hvem som skal sitte i regjering. Flere partier kan samarbeide og lage regjering sammen.

Det er ikke alltid det største partiet som lager regjering. Nå er det partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti som sitter i regjering, selv om Arbeiderpartiet er det største partiet på Stortinget. Det er fordi Høyre, Fremskrittspartiet , Venstre og Kristelig Folkeparti til sammen får støtte fra flere stortingsrepresentanter enn det Arbeiderpartiet får.

Statsministeren leder regjeringen. De andre regjeringsmedlemmene kalles statsråder eller ministre. Disse har hver sine ansvarsområder. For eksempel har kunnskapsministeren ansvar for skolene og helseministeren ansvar for sykehusene.

Regjeringen kommer med forslag til lover og statsbudsjett til Stortinget. De skal også sette i gang det Stortinget har bestemt. Hvis Stortinget bestemmer at alle barn skal ha mer gym på skolen, må for eksempel regjeringen sørge for at det utdannes nok gymlærere og at kommunene får nok penger til å bygge gymsaler.

Regjeringen har ikke kontorer på Stortinget. Men de er ofte på besøk. Da deltar de i stortingsmøtene for å fortelle hva de arbeider med og svare på spørsmål fra stortingsrepresentantene.

Hva gjør Stortinget?


Sist oppdatert: 23.04.2019 08:35