Illustrasjon av stortingsbygningen, en stemmeurne og stemmesedler for fiktive partier. Illustrasjon: Stortinget

På valgdagen kan alle norske statsborgere, som fyller minimum 18 år i valgåret, putte en stemmeseddel i stemmeurnen. Illustrasjon: Stortinget

Lær om stortingsvalg

Hvert fjerde år et det stortingsvalg. Da skal det velges 169 kvinner og menn til Stortinget. De blir valgt fra hele landet og fra flere ulike politiske partier.

I Norge har vi demokrati, og det betyr at det er folket som skal bestemme. I et stortingsvalg bestemmer folket hvem som skal sitte på Stortinget. Alle norske statsborgere over 18 år har stemmerett og kan stemme i stortingsvalg.

Stortinget velges fra hele landet

De som velges i stortingsvalg kalles stortingsrepresentanter. Å representere betyr å si noe eller å være til stede på vegne av andre.

Norgeskart med fylkesgrenser. Illustrasjon: Stortinget
Innbyggerne i hele landet velger representanter til Stortinget. Illustrasjon: Stortinget

Stortingsrepresentantene kommer fra hele landet. I Norge har vi 19 valgdistrikt, som følger de tidligere fylkesgrensene. Størrelsen på valgdistriktene og hvor mange som bor der avgjør hvor mange representanter det får på Stortinget. For eksempel har Oslo nitten representanter mens Vest-Agder har seks.

De som blir valgt til Stortinget, er med i politiske partier. Partiene er forskjellige, men innenfor hvert parti er de enige om hva de synes er viktigst. De partiene som får flest stemmer, får flest representanter på Stortinget.

Når man skal stemme, gjelder det å finne det partiet som man er mest enig i. Mange velgere synes dette er vanskelig, for eksempel fordi de er enige med flere partier.

Hva skjer etter valget?

Når stemmene er talt opp og resultatet av valget er klart, vet vi hvor mange representanter partiene får på Stortinget.

Kart over fordeling av seter i stortingssalen mellom ulike partier. Illustrasjon: Stortinget.
Her ser du hvor mange stortingsseter som gikk til hvert parti etter stortingsvalget i 2017. Illustrasjon: Stortinget.

Etter at plassene på Stortinget er fordelt mellom partiene, forhandler de om hvem som skal sitte i regjering.  Etter stortingsvalget i 2017 ble det klart at regjeringen til Erna Solberg fikk fortsette.

Besøk vår interaktive læringsplattform for å lære mer om hva som skjer før, under og etter et stortingsvalg


Sist oppdatert: 24.04.2020 06:28