Hånd som legger en stemmeseddel i en stemmeurne.

På valgdagen kan alle norske statsborgere, som fyller minimum 18 år i valgåret, putte en stemmeseddel i stemmeurnen. Illustrasjon: Stortinget

Hva er stortingsvalg?

Hvert fjerde år et det stortingsvalg. Da velger vi 169 kvinner og menn som skal sitte på Stortinget.  

Artikkelen kan lastes ned og skrives ut. I dette vedlegget finner du flere bilder og illustrasjoner.

Demokrati

I Norge har vi demokrati. Det betyr at det er folket som bestemmer. I et stortingsvalg bestemmer folket hvem som skal sitte på Stortinget. De som sitter på Stortinget kaller vi stortingsrepresentanter. Å representere betyr å si noe eller å være til stede på vegne av andre.

Alle norske statsborgere over 18 år har stemmerett og kan stemme i stortingsvalg. Hvis du har bursdag etter valgdagen, kan du likevel være med å stemme.

Stortingsvalget

I tiden før et stortingsvalg er det valgkamp. Da jobber de politiske partiene med å fortelle folk om hvilke saker som er viktig for dem. De håper at flest mulig vil stemme på partiet.  

 På valgdagen går de som skal stemme til et valglokale i nærheten av der de bor. Der går man inn bak en gardin og velger listen til det partiet man vil stemme på. Så legger man listen i en valgurne.  

Norgeskart med valgdistriktene for perioden 2017-2021. Illustrasjon: Stortinget
Stortingsrepresentantene velges fra hele landet. Valgdistriktene følger den gamle fylkesinndelingen. Illustrasjon: Stortinget

Husk at vi har hemmelig valg i Norge. Det betyr at ingen har krav på å vite hvilket parti man har stemt på!  

Valgdistrikt

De som blir valgt kommer fra hele Norge. På kartet ser du hvor mange som blir valgt fra forskjellige områder i landet. Disse områdene kaller vi «valgdistrikt».  

Ser du at det er store forskjeller mellom tallene? Det er fordi det er forskjell på hvor mange som bor der.  

Et nytt storting

Når valglokalene stenger, skal stemmene telles opp for å finne ut hvor mange stemmer de forskjellige partiene har fått. Jo flere stemmer, jo flere stortingsrepresentanter! 

Til sammen velges det 169 stortingsrepresentanter. De neste fire årene skal disse 169 bestemme hvordan Norge skal styres. Dette er demokrati – folket bestemmer.  

Kart over fordeling av seter i stortingssalen mellom ulike partier. Illustrasjon: Stortinget.
Slik ser Stortinget ut etter stortingsvalget i 2021. Illustrasjon: Stortinget.

 

Hva med regjeringen?

Når det nye Stortinget er på plass er det stortingsrepresentantens oppgave å bestemme hvilke partier som skal lage en regjering. Nå er det Arbeiderpartiet og Senterpartiet som sitter i regjering. Jonas Gahr Støre er statsminister.

Besøk vår interaktive læringsplattform for å lære mer om hva som skjer før, under og etter et stortingsvalg


Sist oppdatert: 13.01.2022 13:41