Film om lovbehandlingen

Hvordan behandler Stortinget lovforslag? Se film om den fiktive representanten Børge Vegheim, spilt av Bård Tufte Johansen.

Se filmen på Vimeo

Skoleoppgaver til filmen

1. Hvem har rett til å foreslå lover i Norge?

2. Les mer om lovarbeidet. Forklar lovgivningsprosessen for klassen.

3. Diskuter årsaker til at lover må behandles to ganger, mens alminnelige saker bare blir behandlet én gang

4. Børge fremmer sitt eget lovforslag. Gå inn på  saksoversikten og velg «Lovsak» under «Velg sakstype». Finn et lovforslag fra en representant («Representantforslag», «Dokument 8 …».

Svar på følgende spørsmål, og presenter resultatet for klassen:

  • Er dette et forslag til en helt ny lov, eller forslag til en endring av en eksisterende lov?
  • Hva er innholdet i forslaget?
  • Klikk på lenken «Tilhører sak» (til høyre nesten øverst i dokumentet), slik at du får åpnet sakssiden. Hvilken komité skal behandle / har behandlet saken?
  • Har komiteen avgitt en innstilling? Hvis ja, er komiteens flertall for eller imot forslaget? (Dersom vedtaket er «vedlegges protokollen», er komiteen hverken for eller imot.)

5. Finn en eksisterende lov hos lovdata. Synes du loven er god, eller mener du at den bør endres? Lag eventuelt et forslag til endringer.

6. Børge bestemmer seg for å prøve å få forslaget sitt inn i Grunnloven, men det tar lengre tid enn ved endring av ordinære lover. Hvorfor tror dere det er slik? Diskuter i klassen.

7. Les mer om grunnlovsendringer, og forklar reglene for en medelev.

Her kan du se flere undervisningsfilmer.


Sist oppdatert: 19.09.2018 15:45