Film om statsbudsjettet

Hvordan jobber Stortinget med statsbudsjettet? Se film om den fiktive representanten Børge Vegheim, spilt av Bård Tufte Johansen.

Se filmen på Vimeo.

Skoleoppgaver til filmen

Les om budsjettarbeidet på Stortingets sider og på Finansdepartementets sider, og gjør følgende oppgaver:
 
1. Hva er forskjellen på statsbudsjettet og nasjonalbudsjettet? Les mer om dette, blant annet i ordboken på stortinget.no, og forklar for klassen.

2. Børge deltar under finansdebatten. Hva slags debatt er dette, og hva skjer etter debatten?

3. Forklar hva som menes med «budsjettrammer».

4. Hva er fagkomiteenes rolle under budsjettprosessen?

5. Når er budsjettet endelig vedtatt?

6. Hva er revidert nasjonalbudsjett?

7. Se for deg at du er medlem av en interesseorganisasjon som er opptatt av sykling. Du ønsker å påvirke statsbudsjettet for neste år. Hvordan går du frem?

Her kan du se flere undervisningsfilmer.


Sist oppdatert: 19.09.2018 15:46