Stortingsvalget i undervisningen

Norgeskart på tavle. Illustrasjon: Stortinget

Kort om stortingsvalg

5. – 7. trinn: På valgdagen påvirker innbyggerne i landets fylker hvem som skal sendes til Stortinget.