Ungdomstrinnet

Riksforsamlingssalen på Eidsvoll. Foto: Svein Grønvold, Samfoto/ NTB Scanpix

Grunnloven

Grunnloven ble skrevet på Eidsvoll i 1814, men har blitt endret mange ganger. Lær hvordan det foregår.

Stemmeurne. Foto: Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Lær om stortingsvalg

I folkestyret Norge styrer folket gjennom å velge 169 personer til Stortinget. Les om hvordan valget foregår.

I perioden 2017-2021 er ni partier valgt inn på Stortinget. Illustrasjon: Stortingets grafiske seksjon

Politiske partier

Ni partier ble valgt inn på Stortinget i 2017. Det største har 49 seter, mens de to minste bare har ett hver!

Ord på Stortinget

Her finner du en rekke videoer som forklarer de vanligste begrepene som brukes på Stortinget. 

Stortingssalen. Foto: Stortinget

Besøk Stortinget

Ungdomsskoleklasser kan besøke Stortinget for å delta på omvisning eller læringsspill.