Ungdomstrinnet

Stemmeurne. Foto: Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Lær om stortingsvalg

I folkestyret Norge styrer folket gjennom å velge 169 personer til Stortinget. Les om hvordan valget foregår.

I perioden 2013-2017 er åtte partier valgt inn på Stortinget. Illustrasjon: Stortingets grafiske seksjon

Politiske partier

Åtte partier ble valgt inn på Stortinget i 2013. Det største har 55 seter, mens det minste bare har ett!

Eidsvollsbygningen. Foto: Stortinget

Grunnloven

Grunnloven ble skrevet på Eidsvoll i 1814, men har blitt endret mange ganger. Lær hvordan det foregår.

Stortingssalen. Foto: Stortinget

Besøk Stortinget

Ungdomsskoleklasser kan besøke Stortinget for å delta på omvisning eller læringsspill.