Søk om utplassering i Stortinget

Har du lyst til å oppleve Stortinget som arbeidsplass? Her kan du søke om arbeidsutplassering i Stortinget!

For deg som går på ungdomstrinnet tilbyr Stortinget arbeidsutplassering i utvalgte uker gjennom skoleåret. Du får et innblikk i hvordan Stortinget fungerer som arbeidsplass, ved å være utplassert i ulike seksjoner. 

Hvem kan søke?

Elever i 8., 9. eller 10. trinn som har arbeidsuke/praktisk yrkesorientering (PRYO).

Når må jeg søke?

Det er mulig å søke om arbeidsutplassering tidligst seks måneder fram i tid, og senest 14 dager i forkant av aktuell uke.

Hvordan velges elevene ut?

For å sikre likebehandling må man søke innenfor fristene som settes.

Stortingets administrasjon ønsker at elever fra hele landet skal komme på arbeidsutplassering. Derfor gjør vi en utvelgelse basert på en så god geografisk fordeling som mulig.

Det er mange som vil komme på arbeidsutplassering i Stortinget, og vi kan ta i mot maks to elever per uke. Det betyr dessverre også at mange vil få avslag på sine søknader.

Når får jeg svar?

Du vil få skriftlig tilbakemelding innen en uke etter at fristen har gått ut. Da får du vite om du har fått plass eller ikke.

De elevene som har fått innvilget arbeidsutplassering vil motta et detaljert program for uken ca. 14 dager før ankomst. 

Velkommen!

Søknadsskjema

Her kan du søke etter ledige utplasseringsuker. Huk av for ønsket dag og finn ledig tidspunkt. Følg lenken på det ledige tidspunktet og du kommer til et bestillingsskjema. 


Sist oppdatert: 24.10.2018 13:59