Bli kjent med dagens storting

I et demokrati skal nasjonalforsamlingen representere hele bredden i befolkningen. Sjekk hvordan dagens storting ser ut med hensyn til for eksempel alder, kjønn og yrke.

De 169 stortingsrepresentantene som ble valgt inn i 2017 kommer fra hele landet og til sammen ni ulike partier. Nedenfor blir du litt bedre kjent med dagens storting.

Hvor gamle er stortingsrepresentantene?

For å kunne stille til valg, må man ha stemmerett. Det vil si at man må være minst 18 år, innen utgangen av valgåret, for å kunne bli stortingsrepresentant. Utover dette er det ingen krav til hvilken alder de som sitter på Stortinget skal ha.

Søylediagrammet viser aldersfordelingen på Stortinget i perioden 2017-2021. Gruppa mellom 50 og 59 år er størst. 18 av representantene er mellom 18 og 29 år, mens 24 stykker er 60 år eldre. Illustrasjon: Stortinget
Diagrammet viser hvordan dagens stortingsrepresentanter fordeler seg på aldersgrupper. Utgangspunktet for statistikken er deres alder på valgdagen 11. september 2017. Grafikk: Stortinget

Den yngste representanten i dagens storting er Freddy Øvstegård (SV). Han var 22 år da han ble valgt inn. Den eldste er Martin Kolberg (A) som var 68 år på valgdagen.

Er det flest kvinner eller menn på Stortinget?

Etter at kvinner fikk stemmerett på linje med menn i 1913, har stadig flere kvinner blitt valgt inn på Stortinget. Det har aldri vært flere kvinner representert på Stortinget enn i denne perioden (2017–2021).

Det finnes ingen regel for kjønnsfordeling på Stortinget. Likevel har noen av partiene et mål om at de skal ha like mange kvinnelige og mannlige representanter. Den faktiske kjønnsfordelingen blant representantene er imidlertid et resultat av både hvilke kandidater partiene nominerer på listene før valget, og hvilke partier velgerne stemmer på.

I perioden 2017-2021 er det 40, 8 prosent kvinner og 59, 2 prosent menn blant de 169 representantene på Stortinget. Grafikk: Stortinget
Det har aldri vært større kvinneandel enn på dagens storting, men fortsatt er det en overvekt av mannlige representanter. Grafikk: Stortinget

I stortingsvalget 2017 ble 69 kvinner og 100 menn valgt inn på Stortinget.

Tidslinje: Speiler Stortinget samfunnet?

Hva har stortingsrepresentantene jobbet med før?

Å være stortingsrepresentant er ikke et yrke, men et fulltidsverv som man blir valgt til av befolkningen. Med andre ord er det ingen som har «stortingsrepresentant» som yrkestittel, selv om man i praksis tar pause fra sin vanlige jobb når man er stortingsrepresentant.

Representantene på Stortinget representerer derfor mange ulike yrkesgrupper. Noen jobber egentlig som bønder, lærere og leger, og det finnes også en fotograf og en skogsarbeider blant dagens representanter. Andre har jobbet med politikk nesten hele livet, og har derfor ikke så mye arbeidserfaring utenfor politikken.

Norgeskart som viser inndelingen i 19 valgdistrikt, og hvor mange representanter som er innvalgt fra hvert av dem. Antallet spenner fra Sogn og Fjordane og Aust-Agder som har fire representanter hver, til Oslo som har 19. Grafikk: Stortinget
De 169 representantene er valgt inn fra ulike deler av landet. Mens Aust-Agder og Sogn og Fjordane har fire representanter hver, har Oslo 19. Grafikk: Stortinget

 

Bestemmer på vegne av hele landet

Stortingsrepresentantene er valgt inn fra 19 ulike valgdistrikter. Grensene for valgdistriktene vil fram til stortingsvalget i 2025 tilsvare de tidligere fylkene, slik de var før endringene i 2018 (sammenslåingen av Nord- og Sør-Trøndelag) og 2020. 

Hvert valgdistrikt har et gitt antall seter på Stortinget. Størrelsen på valgdistriktet og hvor mange som bor der avgjør hvor mange representanter det får på Stortinget. Det vil si at geografisk store distrikter med få innbyggere får flere representanter enn de ville fått dersom bare innbyggertallet hadde hatt noe å si. Hvert åttende år regnes fordelingen ut på nytt, sånn at det passer med innbyggertallene.

Se hvem som representerer ditt hjemsted på Stortinget.

Representerer ni ulike partier

Grafikken viser hvor mange representanter de ulike politiske partiene har på dagens storting. Arbeiderpartiet er størst med sine 49 representanter, mens Miljøpartiet De Grønne og Rødt har bare én representant hver. Grafikk: Stortinget
De 169 stortingsrepresentantene representerer innbyggerne i valgdistriktet de er valgt inn fra, men de representerer også politiske partier. Grafikk: Stortinget

I perioden 2017–2021 er det valgt inn representanter fra ni ulike partier på Stortinget. Dette er første gang så mange partier er representert samtidig.

Men det er stor forskjell på hvor mange representanter de ulike partiene har på Stortinget. Spennet går denne perioden fra Rødt og Miljøpartiet De Grønne som har én representant hver, til Arbeiderpartiet med sine 49 representanter.

Sjekk hvordan Stortinget kunne sett ut dersom bare utvalgte grupper stemte


Sist oppdatert: 24.04.2020 06:23