Hvordan kan du delta i politikken?

Fra en klimademonstrasjon utenfor Stortinget.

Demokrati handler om deltakelse og menneskerettigheter som ytringsfrihet og retten til å organisere seg og samles for å drive med politisk arbeid, er beskyttet av Grunnloven.

Alle skal kunne delta i demokratiet, uavhengig av alder. Faktisk er det bare stemmeretten som har en aldersgrense. Demokratisk deltakelse kan skje på ulike måter og du må finne den formen som passer best for deg.

Demonstranter utenfor Stortinget. Foto: Stortinget

Bruk stemmeretten

Fra det året du fyller 18 år kan du være med og påvirke hvem som skal foreslå politikk, diskutere saker og stemme på vegne av ditt fylke på Stortinget.

Ta kontakt med politikere

Politikerne er valgt for å tale vår sak. For å kunne gjøre denne jobben best mulig, er de avhengige av å vite hva folket mener om ting som angår dem.

Bli medlem av et parti

Blir du partimedlem kan du være med på å utforme partiets politikk. Alle partiene på Stortinget har egne ungdomspartier.

Gå til aksjon

En aksjon setter  gjerne fokus på en bestemt sak. Du kan aksjonere ved å delta i underskriftskampanjer, støtteaksjoner, boikotter eller demonstrasjoner.

Organiser deg

Det er ofte lettere å bli hørt når mange står sammen. Mange frivillige organisasjoner driver politisk påvirkningsarbeid.

Bruk mediene

Du kan kontakte en redaksjon eller en journalist for å tipse om en sak du synes er viktig. Du kan også publisere innlegg i sosiale medier.