Generalsekretær i Unge Venstre på valgkampstand. Foto: Unge Venstre

De norske ungdomspartiene har bedre muligheter for faktisk å påvirke politikken enn ungdomspartier i mange andre land. Foto: Unge Venstre, gjengitt med tillatelse.

Bli medlem av et politisk parti

Som partimedlem kan du være med og bestemme hvilken politikk partiet skal jobbe for.

Det er mer enn 20 registrerte politiske partier i Norge. Ti av dem er representert på Stortinget i perioden 2021–2025. Mange partier har også en politisk ungdomsorganisasjon. 

For å kunne starte et politisk parti, må man samle inn underskrifter fra 5000 stemmeberettigede. 

Mange muligheter som medlem

Når du er over 15 år velger du selv om du vil melde deg inn og ut av foreninger og organisasjoner, inkludert politiske partier. Melder du deg inn i et politisk parti og deltar aktivt på partimøter, får du muligheten til å påvirke hva partiet skal jobbe for i ulike saker. 

Før et valg deltar mange av partienes medlemmer i valgkampen. Noen står på stand for å informere om partiets politikk, noen skriver debattinnlegg, mens andre utvikler kampanjer i sosiale medier.

Som medlem i et parti kan du også kjempe om å stå på en valgliste ved kommunevalget, eller bli nominert som en av partiets kandidater i stortingsvalget. Enkelte når langt allerede i ung alder. For eksempel var Freddy André Øvstegård bare 22 år gammel da hun ble innvalgt i 2017. I stortingsvalget i 2017 var 18 av de 169 som ble valgt inn under 30 år.

Ungdomspartiene påvirker moderpartiene

De fleste unge som har lyst til å engasjere seg i partipolitikk melder seg inn i et ungdomsparti. Ungdomspartiene samarbeider tett med sine såkalte «moderparti», og får fra tid til annen betydelig gjennomslag for sine synspunkt.

Mange av ungdomspartiene har dessuten lokallag. Hvis du ønsker å påvirke politikken der du bor, kan du vurdere å melde deg inn i et av disse lokallagene.

Alle de etablerte partiene som er representert på Stortinget i perioden 2021–2025 har egne ungdomspartier. Besøk dere nettsider for å lese om dem:

Arbeidernes ungdomsfylking (AUF)

Unge Høyre

Fremskrittspartiets Ungdom

Senterungdommen

Sosialistisk Ungdom

Kristelig Folkepartis Ungdom

Unge Venstre

Grønn Ungdom

Rød Ungdom


Sist oppdatert: 17.09.2021 13:34