Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner i samtale med statsminister Erna Solberg. Foto: Niklas R. Lello/LNU_CC BY-ND 2.0-lisens

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner i samtale med statsminister Erna Solberg. Foto: Niklas R. Lello/LNU_CC BY-ND 2.0-lisens

Ta kontakt med politikere

Politikerne representerer folket, og skal jobbe for det folk er opptatt av. Men da må de kjenne oss og vite hva vi mener om ulike saker.

Politikerne trenger innspill for å ta de rette avgjørelsene på vegne av velgerne. Det er fullt mulig å kontakte en politiker hvis du vet noe om en sak som du mener det er viktig å formidle til politikerne. Men før du gjør det, kan det være lurt med litt forberedelse.

Du bør kjenne saken godt, og kunne forklare hvorfor du mener den er viktig. Det er viktig at informasjonen og argumentene du kommer med er relevante. Dersom politikerne skal ta hensyn til det du har å si, må de være sikre på at det du sier er sant, og at undersøkelsene dine er grundige.

Vær tydelig, og kom gjerne med konkrete forslag til hvordan du vil at noe skal være. Ofte kan det også være lurt å vise at saken angår flere enn deg selv. Du kan for eksempel samarbeide med andre om å lage en aksjon eller en underskriftskampanje. Og kanskje finnes det allerede en organisasjon som kan hjelpe?

Det er også lurt og tenke over hvilke politikere du bør kontakte.

Kontakt lokalpolitikere

Hvis det er en sak som angår nærmiljøet, der du bor, kan du kontakte en lokalpolitiker. Du finner kontaktinformasjon til lokalpolitikere på kommunens og fylkeskommunens nettsider. En del kommuner har også egne ungdomsråd som det går an å engasjere seg i. Ungdomsrådene har jevnlige møter med politikere i kommunen.

Du kan også fremme et innbyggerforslag om en sak du er opptatt av. Visste du at kommuneloven gir deg rett til å få din sak behandlet av kommunestyret dersom forslaget støttes av minst 300 personer eller to prosent av innbyggerne i kommunen? På nettsiden minsak.no er det enkelt å starte arbeidet med et slikt innbyggerforslag.

Kontakt stortingsrepresentanter

Hvis du er opptatt av en sak som gjelder hele landet eller internasjonale forhold, kan det passe bra å kontakte en representant på Stortinget.

Stortingsrepresentantene Abid Raja og Hans Fredrik Grøvan under høring i Kontroll- og konstitusjonskomiteen. Foto: Morten Brakestad/ Stortinget
Stortingsrepresentantene Abid Raja og Hans Fredrik Grøvan under høring i Kontroll- og konstitusjonskomiteen. Foto: Morten Brakestad/ Stortinget

Det kan være lurt å kontakte en av de som kommer fra ditt hjemsted eller en som sitter i den fagkomiteen på Stortinget som jobber med det samfunnsområdet saken gjelder. For eksempel kan du kontakte en representant i familie- og kulturkomiteen dersom saken din dreier seg om kulturtilbud til ungdom.

Siden utfallet i de fleste sakene allerede er gitt når saken skal behandles i stortingssalen, er det lurt å sette inn støtet mens saken er til forberedelse i den aktuelle i komiteen. Lær mer om saksgangen i Stortinget.

Alle stortingsrepresentanter har en åpent tilgjengelig e-postadresse, og de fleste kan også nås på telefon. Stortingsrepresentantene kan dessuten kontaktes via et eget kontaktskjema. Du kan også forsøke å kontakte representanter på Twitter og Facebook.

Hva er lobbyvirksomhet?

Har du kontakt med stortingsrepresentanter for å påvirke deres beslutninger, driver du med lobbyvirksomhet. Ordet lobby kommer fra engelsk og betyr korridor eller vestibyle. Du kan nesten si at å «lobbe» er som å «ta en prat ute i gangen».

Stadig flere personer har som sin jobb å påvirke Stortinget. Det kan være at de arbeider i et kommunikasjonsbyrå eller som rådgivere/ konsulenter for større og mindre organisasjoner. Disse kan vi kalle profesjonelle lobbyister. De kjenner gjerne både Stortinget og mange av representantene personlig, og er ofte gode på å påvirke på de mest avgjørende tidspunktene i behandlingen av en sak i Stortinget.

Profesjonelle lobbyister arbeider systematisk og langsiktig. Det betyr at de ikke bare lobber i enkeltsaker som er til behandling, men at de også forsøker å påvirke politikernes holdninger over tid.


Sist oppdatert: 03.05.2021 11:47