Demokrati

Læringsressurser om demokrati for elever i videregående skole.

Stortingssalen. Foto: Stortinget

Kort om demokrati

Demokrati betyr ganske enkelt folkestyre, og kjennetegnes av at folk både vil og får delta.