Utviklingen av stemmerett og representasjon fra 1814 til i dag

Oppgaver til klasserommet

1. Ta utgangspunkt i tidslinja og beskriv stemmerettsutviklingen med egne ord. Oppsummer skriftlig over en halv side.

2. Tidslinja viser hvordan stemmeretten har blitt utvidet siden 1814. Hva mener dere bør være neste grunnlovsendring om stemmerett?

3. I tidslinja går utviklingen i én retning: Stemmerett gis til stadig flere. Tror dere denne utviklingen kan snu? Diskuter mulige scenarioer.

4. De som mottok sosialhjelp fikk ikke stemmerett før i 1919. Lag argumenter for og mot 1919-utvidelsen av stemmeretten.

5. Ikke alle som bor i Norge har stemmerett. Diskuter hvordan de uten stemmerett kan påvirke politiske beslutninger.