Ord på Stortinget

Knut Arild Hareide

Anmodningsvedtak

Stortingsrepresentant Knut Arild Hareide (KrF) forklarer "anmodningsvedtak".

Jon Helgheim

Finansdebatt

Stortingsrepresentant Jon Helgheim (FrP) forklarer hva en finansdebatt er. 

Trygve Slagsvold Vedum

Flertallsregjering

Stortingsrepresentant Trygve Slagsvold Vedum (SP) forklarer hva en flertallsregjering er.

Rasmus Hansson

Forretningsorden

Stortingsrepresentant Rasmus Hansson (MDG) forklarer hva forretningsorden betyr.

Martin Henriksen

Interpellasjon

Stortingsrepresentant Martin Henriksen (A) forklarer begrepet "interpellasjon".

Stine Renate Håheim

Kabinettspørsmål

Stortingsrepresentant Stine Renate Håheim (A) forklarer hva et kabinettspørsmål er. 

Tina Bru

Komité

Stortingsrepresentant Tina Bru (H) forklarer hva en komité er og hva de jobber med. 

Tina Bru

Komitéhøring

Stortingsrepresentant Tina Bru (H) forklarer hva en komitéhøring er.

Svein Harberg

Lukket høring

Hva er lukket kontrollhøring? Stortingsrepresentant Svein Harberg (H) forklarer.

Stine Renate Håheim

Mistillit

Stortingsrepresentant Stine Renate Håheim (A) forklarer "mistillit".

Morten Wold (FrP)

Å presidere

Andre visepresident Morten Wold (FrP) forklarer hva det betyr å «presidere».

Martin Henriksen

Spørretime

Stortingsrepresentant Martin Henriksen (A) forklarer hva spørretimen er.

Torgeir Knag Fylkesnes

Statsbudsjett

Stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV) forklarer hva statsbudsjettet er. 

Tone W. Trøen

Trontaledebatt

Stortingspresident Tone W. Trøen (H) forklarer hva trontaledebatten er.