Hva er mindretallsregjering?

Stortingsrepresentant Bård Hoksrud (FrP) forklarer hva en mindretallsregjering er.