Hva er statsbudsjettet?

Se stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV) forklare hva statsbudsjettet er. 

En av Stortingets tre hovedoppgaver er å bevilge penger over statsbudsjettet. Statsbudsjettet er oversikten over Norges forventede utgifter og inntekter for et år. Regjeringen foreslår statsbudsjettet, og forslaget må ha støtte fra flertallet i Stortinget for å bli vedtatt.

Les om veien fram mot et statsbudsjett her