Voksenopplæring for innvandrere

Her finner du tekster, oppgaver, filmer og interaktive ressurser tilpasset elever i voksenopplæringen for innvandrere.