Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Hvis du vil påvirke en politisk sak, kan det være lurt å finne andre som ønsker det samme. Til sammen blir stemmen deres høyere. På bildet ser du en demonstrasjon på Eidsvolls plass. Foto: Stortinget

Hvordan kan jeg påvirke?

For at et demokrati skal fungere, er det viktig at de som bor i samfunnet deltar i politikken. Det er mange måter å delta på.

I et demokrati har folket mulighet til å påvirke i saker som er viktige for dem.

Folket påvirker blant annet når de stemmer ved valg. Men selv uten stemmerett er det mulig å påvirke i politiske saker.

Nedenfor finner du en oversikt over hvordan du kan engasjere deg i demokratiet. 

Stemme ved valg

Alle norske statsborgere kan stemme ved stortingsvalg. Utenlandske statsborgere,
som har bodd minst tre år i Norge, kan stemme ved lokalvalg.

I både stortingsvalg og lokalvalg må du være over 18 år eller fylle 18 år i løpet av valgåret
for å kunne stemme.

Ta kontakt med en politiker

En viktig del av en politikers jobb er å snakke med folk. Mange snakker med politikere om ting de er opptatt av. Du kan skrive brev eller e-post og fortelle hva du mener. Du kan også kontakte politikere i sosiale medier.

Hvis du ønsker å påvirke en lokal sak, der du bor, kan du for eksempel kontakte en politiker i kommunestyret. Gjelder det en nasjonal sak, kan du for eksempel sende melding til en stortingsrepresentant

Delta i demonstrasjoner

I politiske demonstrasjoner kan folk vise politikerne hva de mener om en sak. Demonstrasjoner kan få mye oppmerksomhet i mediene.

Bli med i et parti

Alle kan melde seg inn i et politisk parti. Du trenger ikke være norsk statsborger.
Som medlem i et parti kan du påvirke politikken til partiet.

Ungdommer snakker med KrF på stand i valgkampen 2015. Foto: Stortinget

Du trenger ikke være norsk statsborger for å bli medlem i et parti. Foto: Stortinget

Bli med i en organisasjon

Det er mange organisasjoner i Norge. Organisasjonene jobber med ulike tema som arbeid, språk, kultur og miljø. Mange organisasjoner snakker ofte med politikere og med media. På denne måten kan de påvirke politiske saker. Som medlem i en organisasjon kan du påvirke hva organisasjonen skal jobbe med.

nettsiden frivillig.no kan du finne organisasjoner der du bor.

Bruke mediene

Aviser, tv, radio og digitale medier er med på å bestemme hvilke saker som skal få oppmerksomhet.
Mediene er derfor en viktig del av demokratiet. De er ofte kritiske til politikere og tar opp saker de synes
politikere må gjøre noe med.

Du kan ta kontakt med mediene om ting du er opptatt av. For eksempel kan du skrive et leserinnlegg i en nett- eller papiravis.

Sist oppdatert: 03.09.2021 13:58
: