Etter valget i 2017 fikk stortingsrepresentanter fra ni politiske partier sete på Stortinget. Illustrasjon: Stortinget

Etter valget i 2017 fikk stortingsrepresentanter fra ni politiske partier sete på Stortinget. Illustrasjon: Stortinget

Politiske partier

Det er mange politiske partier i Norge, men ikke alle partier er på Stortinget.

Aktuelt kompetansemål

  • få kjennskap til viktige aktører og prosesser i det norske politiske systemet.

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, kompetansenorge.no

De politiske partiene er
en viktig del av det norske demokratiet.
Partiene består av personer
som har ganske likt syn i politiske spørsmål.
Likevel må partiets medlemmer
ofte diskutere mye for å bli enige
om hva partiet skal mene om ulike saker.
Det de blir enige om,
skriver de inn i partiets politiske program.

Partiene har som mål å påvirke
politiske saker og spørsmål
i kommunene, fylkene og på nasjonalt nivå.
Å bli representert på Stortinget
er et viktig mål for de politiske partiene.

Norge har et flerpartisystem,
og i stortingsvalget i 2017 ble
ni partier valgt inn på Stortinget.
Det er et høyt antall
sammenliknet med de fleste andre
nasjonalforsamlinger.

Minste parti har bare ett sete

I perioden 2017–2021 har det største partiet 49 seter,
mens de to minste bare har ett hver.
På bildet ovenfor kan du se hvor mange seter
de ulike partiene har i perioden 2017–2021.

I de fleste nasjonalforsamlinger
sitter representantene fra samme parti
ved siden av hverandre.
I Norge er det ikke slik,
selv om vi ofte tegner det på den måten
(for eksempel på bildet ovenfor).

I den norske stortingssalen
sitter representantene sammen med
andre representanter fra samme sted i landet.
Det betyr at de som kommer fra samme valgdistrikt
sitter sammen,
selv om de er medlemmer av
forskjellige politiske partier.

Her er stolen til representanten fra det partiet som fikk flest stemmer fra velgerne i Aust-Agder. Foto: Stortinget

Til å begynne med hadde vi ikke
politiske partier i Norge.
I 1884 fikk vi partiene Venstre og Høyre,
og tre år senere ble Arbeiderpartiet startet.
Senere har vi fått mange flere partier.

Hvis du vil vite mer om partiene på Stortinget,
kan du besøke deres hjemmesider:

Arbeiderpartiet (A) 

Høyre (H)

Fremskrittspartiet (FrP)

Senterpartiet (SP)

Sosialistisk Venstreparti (SV)

Kristelig Folkeparti (KrF)

Venstre (V)

Miljøpartiet De Grønne (MDG)

Rødt (R)


Sist oppdatert: 21.02.2018 15:07