Kø utenfor et valglokale. Illustrasjon: Stortinget

Kø utenfor et valglokale. Illustrasjon: Stortinget

Stemmerettsjubileet

Før 1919 var det mange fattige som ikke fikk lov til å stemme i valg.

I 1913 fikk alle kvinner stemmerett. Fra dette året sier vi at vi har allmenn stemmerett i Norge. Det betyr at alle som er gamle nok kan stemme i valg. Men etter dette var det fremdeles noen som ikke fikk lov til å bruke stemmeretten sin. Det var de som fikk fattighjelp fra staten.

Fattighjelp var økonomisk hjelp til for eksempel mat eller skolebøker. Mange som fikk fattighjelp hadde ikke jobb eller var syke.

Mange synes at dette var urettferdig. De var opptatt av at alle skulle ha like rettigheter.

Aktuelle kompetansemål:

  • få kunnskap om viktige prinsipper for demokratisk deltakelse som stemmerett og ytrings- og organisasjonsfrihet

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, kompetansenorge.no

17. juli 1919 endret Stortinget Grunnloven. Nå fikk de fattige stemmeretten tilbake og kunne være med å stemme i valg.

I dag har alle norske statsborgere over 18 år stemmerett. Lær mer om stemmerett og valg her.

Se animasjonsfilmen om Sofie Eng som ikke fikk bruke stemmeretten sin.

Lurer du på hvordan du kan påvirke politikken? Lær om politisk påvirkning her.


Sist oppdatert: 11.03.2019 06:00