På onsdager kommer medlemmer av regjeringen til Stortinget for å svare på spørsmål. På bildet svarer statsminister Erna Solberg på spørsmål fra stortingsrepresentant Hadia Tajik. Foto: Stortinget

På onsdager kommer medlemmer av regjeringen til Stortinget for å svare på spørsmål. På bildet svarer statsminister Erna Solberg på spørsmål fra stortingsrepresentant Hadia Tajik. Foto: Stortinget

Stortingets oppgaver

Stortinget er Norges nasjonalforsamling. På Stortinget sitter det 169 representanter fra ulike partier. De kommer fra hele landet.

Aktuelt kompetansemål

  • få kjennskap til viktige aktører og prosesser i det norske politiske systemet.

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, kompetansenorge.no

Stortingsrepresentantene velges av folket
hvert fjerde år.
Det skjer i stortingsvalg.
Representantenes viktigste oppgaver
er å vedta nye lover,
forandre eller fjerne gamle lover,
vedta statsbudsjettet
og å kontrollere regjeringens arbeid.

1. Vedta lover

Stortinget vedtar lovene.
Regjeringen foreslår nye lover,
men det er Stortinget som diskuterer
og stemmer over forslagene.
Også stortingsrepresentantene kan foreslå lover.
Flertallet i Stortinget må være enig i forslagene
for at nye lover skal bli vedtatt.

2. Vedta statsbudsjettet

Hvert år får staten inn mange penger
gjennom skatter og avgifter.
Hvordan disse pengene skal brukes og fordeles
blir skrevet inn i et budsjett som kalles statsbudsjettet.

Penger. Foto: esponsorvik/Flickr, CC BY-ND 2.0-lisens
Regjeringen foreslår statsbudsjett, men det er Stortinget som bestemmer om forslaget skal godkjennes. Foto: esponsorvik/Flickr, CC BY-ND 2.0-lisens

Det er regjeringen som foreslår statsbudsjettet,
men det er Stortinget som bestemmer
om det skal godkjennes eller ikke.
Flertallet i Stortinget må stemme for statsbudsjettet
for at det skal bli godkjent/ vedtatt.

3. Kontrollere regjeringen

Stortinget er valgt av folket,
og har derfor makt
til å kontrollere og undersøke regjeringen.

For å undersøke om medlemmene av regjeringen gjør det Stortinget har bedt dem om,
kan representantene på Stortinget
sende spørsmål til dem.

Regjeringsmedlemmene må svare på spørsmålene.

Hver onsdag er det spørretime i Stortinget.
Da kommer medlemmer fra regjeringen
til stortingssalen for å svare på spørsmål fra representanter.

Regjeringen må gå av
hvis et flertall av stortingsrepresentantene
mener at regjeringen ikke gjør jobben sin.
Da må det dannes en ny regjering.


Sist oppdatert: 21.02.2018 13:26