På valgdagen brukes ofte skoler og andre offentlig bygg som stemmelokale. Fordi valget er hemmelig, velger du stemmeseddel bak en gardin. Foto: Kommunal- og moderniseringsdepartementet (CC BY-NC 2.0-lisens)

På valgdagen brukes ofte skoler og andre offentlig bygg som stemmelokale. Fordi valget er hemmelig, velger du stemmeseddel bak en gardin. Foto: Kommunal- og moderniseringsdepartementet (CC BY-NC 2.0-lisens)

Valg

I Norge har vi både stortingsvalg og lokalvalg. Det er stortingsvalg og lokalvalg hvert fjerde år, men ikke i samme år. Høsten 2019 er det lokalvalg og høsten 2021 er det stortingsvalg.

Vis som temaark

Aktuelt kompetansemål

  • få kunnskap om viktige prinsipper for demokratisk deltakelse som stemmerett og ytrings- og organisasjonsfrihet

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, kompetansenorge.no

Ved stortingsvalg velges 169 representanter
til Stortinget.
Stortingsrepresentantene velges fra hele landet.
Områdene/ valgdistriktene som har flest innbyggere,
har flest representanter. 

I lokalvalg velges representanter
som skal sitte i kommunestyrene og fylkestingene.
Representantene i kommunestyret bestemmer over
politikken i hver kommune.
De har blant annet ansvar for
grunnskole og eldreomsorg i sin kommune.
Representantene i fylkestinget har ansvaret for
noe av politikken i hvert fylke,
for eksempel pengene til videregående skole.

Politiske partier

Politikerne som velges ved stortingsvalg og lokalvalg
er oftest medlemmer av et politisk parti.
Partiene har partiprogram
som forteller hva de mener.
Politikerne følger partiprogrammet
til det partiet de er medlem av. 

Før valg er det valgkamp.
Da deler partiene ut informasjon og
forteller hva de ønsker å gjøre
dersom de får mange nok stemmer.
Man kan stemme på hvilket parti man vil.

Hvem kan velges?

Alle som har stemmerett
kan bli valgt inn på Stortinget.
Det er ingen krav til utdanning, religion eller etnisk bakgrunn,
men man må være norsk statsborger.

Partiene lager en liste i hvert valgdistrikt
med personer velgerne kan stemme på.
Får et parti mange stemmer,
kommer flere fra listen inn på Stortinget.

Man trenger ikke være norsk statsborger
for å bli valgt inn som representant
i fylkestinget eller kommunestyret.
Kravet ved lokalvalg er at man må
ha bodd i Norge i minst tre år.
Man må også bo i det fylket eller den kommunen
som man stiller til valg i.

I både stortingsvalg og lokalvalg
må du være over 18 år
(eller fylle 18 år i løpet av valgåret)
for å stille til valg.

I valglokalet kan man velge mellom ulike partier sine lister med kandidater. Foto: Kommunal- og moderniseringsdepartementet (CC BY-NC 2.0-lisens)


Sist oppdatert: 21.02.2018 14:42