Støttemeny
Hovedmeny
Søk
Lokalmeny
Hovedinnhold
Bunntekst
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller – for å forminske.
Skriv ut siden Skriv ut    Meld feil Meld feil      

Lenker

Stortingets eksterne kontrollorganer

 

Riksrevisjonen

Sivilombudsmannen

Ombudsmannen for Forsvaret

Ombudsmannen for sivile vernepliktige
EOS-utvalget

 

Andre parlamenter

 

Danmark - Folketinget

Finland - Eduskunta

Island - Althingi
Norge - Sámediggi / Sametinget

Sverige - Sveriges riksdag
Andre lands parlamenter oversikt fra Interparlamentariske union (IPU)
 

Internasjonale organisasjoner med norsk parlamentarisk representasjon

 

EFTAs parlamentarikerkomiteer
Europarådets parlamentariske forsamling
Forente nasjoner (FN)

Interparlamentariske union (IPU)

NATOs parlamentariske forsamling 

Nordisk Råd
Parlamentarikerforsamlingen til Organisasjonen for samarbeid og sikkerhet i Europa (OSSE)
Den vesturopeiske unions (VEUs) parlamentarikerforsamling

 

EU og EØS

 

Europaportalen Regjeringens nettsted for informasjon om Norges samarbeid med Europa

EFTA EFTA-sekretariatets nettsted

Sveriges Riksdag. EU-upplysningen

Folketingets EU-oplysning

IPEX - Interparliamentary EU Information Exchange Nettsted for å utveksle EU-relatert informasjon mellom parlamentene i EU

COSAC Conference of Community and European Affairs Committees Samarbeid mellom parlamentenes EU-utvalg

Europaparlamentet
Europaparlamentets informasjonskontor i Sverige

Europa EUs nettsted

 

Andre nyttige adresser

 

regjeringen.no informasjon fra regjeringen og departementene 

Norge.no veiviser for brukere av offentlige tjenester

Domstol.no nettsted for domstolene i Norge

Norges gjeldende forskrifter fra Lovdata
Norges gjeldende lover  fra Lovdata

PolSys data om det politiske system fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD)

Det Norske kongehus

Eidsvoll 1814 rikspolitisk senter

 


Sist oppdatert: 03.11.2010 11:55 


Stortinget
0026 Oslo
Sentralbord 23 31 30 50

Stortingets
informasjonstjeneste
Telefon 23 31 33 33

 

Ansvarlig redaktør: Eli Pauline Fiskvik
Nettredaktør: Lars Henie Barstad
Om stortinget.no  Åpne data på Stortinget