Lærerkurs | Spør stortingspresidenten | Stemmerettsjubileet – 
tirsdag 20.08.2019
Les nyhetsbrevet i nettleser Utskriftsversjon Print

Nyhetsbrev for lærere august 2019

Lærerkurs

Stortinget arrangerer kurs for samfunnsfagslærere og historielærere 13.–15. november 2019. Profilerte foredragsholdere presenterer Stortingets oppgaver og samfunnsrolle. Foredragene vil blant annet omhandle Stortingets lovbehandling, budsjettbehandling og kontrollfunksjon. Årets kurs vil legge spesiell vekt på demokratiets utfordringer og demokratiberedskap. Meld deg på høstens kurs. 

Spør stortingspresidenten

Fra oktober 2019 tilbyr Stortinget vårt nye formidlingskonsept «Spør stortingspresidenten», hvor elevene kan samtale med stortingspresidenten. Møtet foregår via Skype, hvor elevene sitter i klasserommet og stortingspresidenten er på Stortinget. Underveis i møtet stiller elevene stortingspresidenten spørsmål, som de har forberedt i forkant. Møtet krever at skolen har tilgang til et rom hvor det er PC/Ipad med kamera og mikrofon tilkoblet til en storskjerm/smartboard med god lyd- og bildekapasitet. Møtet bestilles på vår nettside.

Stemmerettsjubileet

I 2019 er det 100 år siden folk som mottok fattighjelp fikk lov til å bruke stemmeretten på lik linje med andre borgere. På Stortingets nettsider finner du animasjonsfilmen som forklarer hvorfor enkefru Eng ikke fikk stemme ved stortingsvalg. Filmen er en fin introduksjon til å forstå hva stemmerettsjubileet handler om. I løpet av august publiseres flere undervisningsressurser på Stortingets undervisningssider, sammen med  en skrivekonkurranse der elever i ungdomsskolen og videregående skole inviteres til å delta.

Stortinget undervisning

Besøk Stortinget

Personvernerklæring