Arbeidsutplassering på Stortinget | Søk om reisetilskudd | Formidlingstilbud for videregående skoler
mandag 18.02.2019
Les nyhetsbrevet i nettleser Utskriftsversjon Print

Nyhetsbrev for lærere februar 2019

Arbeidsutplassering på Stortinget

Elever på ungdomstrinnet kan søke arbeidsutplassering på Stortinget i utvalgte uker gjennom skoleåret. Her blir de utplassert i ulike avdelinger og får et innblikk i hvordan Stortinget fungerer som arbeidsplass. Det er mulig å søke om arbeidsutplassering tidligst seks måneder fram i tid, og senest 14 dager i forkant av aktuell uke. Stortinget tar imot to elever per annonsert uke. Les mer om arbeidsutplassering.

Søk om reisetilskudd

Skoleklasser som skal delta i et læringsspill, kan søke om økonomisk støtte. Tilskuddet er beregnet på de med lang reisevei. For læringsspill som foregår i perioden september til og med oktober 2019, er fristen for å søke om reisetilskudd 27. mai 2019. Husk at du må bestille besøk før du kan søke om reisetilskudd. Les mer om reisetilskuddsordningen.

Formidlingstilbud for videregående skoler

MiniTinget fases ut fra midten av april 2019, og erstattes av et nytt læringsspill i 2020. I perioden frem til nytt læringsspill er i drift vil Stortinget tilby et alternativt formidlingstilbud tilpasset elever i videregående skole.Tilbudet består av en utvidet omvisning i stortingsbygningen kombinert med et undervisningsopplegg i Stortingets nye undervisnings- og utstillingslokaler. Det vil være mulig å søke om reisetilskudd knyttet til tilbudet. Les mer om tilbudet.

Stortingsløven. Foto: Stortinget

Stortinget undervisning

Besøk Stortinget

Personvernerklæring