Om nettstedet

Det overordnede målet for stortinget.no er å øke publikums forståelse for Stortingets arbeid, og bidra til at enkeltpersoner og organisasjoner kan gjøre bruk av sine demokratiske rettigheter.  

Innspill/tilbakemeldinger

Nettstedet er i kontinuerlig utvikling. Kontakt nettredaksjonen, web@stortinget.no, om du har innspill eller tilbakemeldinger.

Redaksjonen

Faggruppe web i kommunikasjons- og formidlingsavdelingen har ansvar for daglig vedlikehold og videreutvikling av stortinget.no.
 
Stortingets nettredaktør er Lars Henie Barstad, seniorrådgiver i faggruppe web.
 
Ansvarlig redaktør er Mona Mortensen Krane, avdelingssjef i kommunikasjons- og formidlingsavdelingen
 

Personvern

Om personvern på stortinget.no.

Bruk av nettstedet

All informasjon på Stortingets nettsted er offentlig tilgjengelig informasjon og kan fritt nedlastes.

Ta helst kontakt med nettredaksjonen før dere setter i gang automatisk massenedlasting. Nettredaksjonen kan gi råd om hvordan dette best kan gjøres med hensyn til våre brukere, og med tanke på ressursbruk hos den som massenedlaster sidene og Stortingets egne servere.

Lenking

Lag lenken på en nøytral måte som forteller brukeren hvor hun kommer ved å følge lenken. Ikke bruk Stortingets visuelle identitet da det kan skape tvil om hvem som er ansvarlig for informasjonen på det nettstedet der lenken er plassert. Ikke benytt lenker som plasserer Stortingets nettside innenfor rammene av en annen nettside («frames»).

Bruk gjerne dyplenking for å ta brukeren direkte til for eksempel en bestemt liste. Publiseringsløsninger som kan hente rss-feeds inn på egne sider må gjerne benytte nettstedets RSS-feeds til det. Pass alltid på at det er tydelig for brukeren hvor informasjonen er hentet fra.

Tilgjengelighet

Stortingets sider skal være tilgjengelige for alle. Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger om eventuelle tilgjengelighetsproblemer. Se liste over støttede nettlesere.

Lagret hos Nasjonalbiblioteket

Vi gjør oppmerksom på at dette nettstedet regelmessig blir innsamlet og lagret av Nasjonalbiblioteket, i tråd med pliktavleveringsloven. Det innsamlede materialet vil bli gjort tilgjengelig bare som kildemateriale for forskning og dokumentasjon.  

Statistikk

Se statistikk over trafikktall på stortinget.no.


Sist oppdatert: 05.05.2021 15:38