Statistikk på stortinget.no for 2019

Her finner du informasjon om trafikktall på stortinget.no for 2019.

Antall unike besøkende, besøk og sidevisninger per måned i 2019:

Måned (2019) Brukere Økter Sidevisninger
Januar 184 974 317 528 891 926
Februar 157 148 269 845 765 513
Mars 175 909
276 104
691 643
April 135 340
216 386
552 823
Mai 182 327
312 012
844 404
Juni 158 310
290 392
862 647
Juli 69 058
97 456
254 764
August 163 294
230 231
529 515
September 235 495
345 311
779 985
Oktober
202 423
348 601
950 406

Sist oppdatert: 01.11.2019 11:57 


Brukere viser antall IP-adresser som blir registrert. Dersom flere brukere har samme IP-adresse (vanlig i for eksempel bedrifter) vil disse bli registrert som én bruker.

Økter viser antall besøk (også kalt brukersesjoner) siden får, uten å telle antall sider som blir vist under besøket. Etter en viss tid, uavhengig av om det er samme bruker som returnerer, blir det registrert et nytt besøk (ny brukersesjon).

Sidevisninger måler hvor mange ganger en side er vist i en nettleser.