Ordbok

Lurer du på hva et anmodningsvedtak er eller hva som menes med opplysningsplikt? Her finner du forklaring på begreper som ofte brukes i politikken.

Velg bokstav

P

  • parlamentarisme

    styreform som inneber at regjeringa er ansvarleg overfor nasjonalforsamlinga (Stortinget). Stortinget kan gje uttrykk for mistillit til regjeringa og dermed tvinga henne til å gå av. Parlamentarisk system: statsform som byggjer på parlamentarisme.