Støttemeny
Hovedmeny
Søk
Lokalmeny
Hovedinnhold
Bunntekst
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller – for å forminske.
Skriv ut siden Skriv ut    Meld feil Meld feil      

Varehandel

Saker og spørsmål fra Varehandel

Muntlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til statsministeren

Muntlig spørsmål

Datert: 18.12.2013

Besvart: 18.12.2013 av statsminister Erna Solberg

Om regjeringa vil lytte til og ta med på råd dei mange som er imot søndagsopne butikkar, før regjeringa kjem til ein endeleg konklusjon

Representantforslag om lov om endring i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholdning drikke m.v.

Dokument 8:32 L (2012-2013), Innst. 252 L (2012-2013)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Solveig Horne, Kari Kjønaas Kjos, Ib Thomsen og Øyvind Korsberg om lov om endring i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (åpningstider og salg i forbindelse med helligdager)
Lovsak
Første behandling

Interpellasjon fra Sonja Mandt (A) til landbruks- og matministeren

Interpellasjon nr. 71 (2012-2013)

Datert: 07.03.2013

Besvart: 16.04.2013 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Om tiltak for å minske mengden av matavfall, bl.a. fra storkjøkken, restauranter og private husholdninger

Godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv om forbrukerrettigheter (forbrukerrettighetsdirektivet)

Prop. 45 S (2012-2013), Innst. 197 S (2012-2013)

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 181/2012 av 28. september 2012 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) nr. 83/2011 om forbrukerrettigheter (forbrukerrettighetsdirektivet)
Alminnelig sak
Debatt og vedtak

EØS-vareloven

Prop. 17 L (2012-2013), Innst. 178 L (2012-2013), Lovvedtak 36 (2012-2013)

Lov om det frie varebytte i EØS (EØS-vareloven)
Lovsak
Lov

Representantforslag om hvordan grensehandel kan reduseres

Dokument 8:117 S (2011-2012), Innst. 38 S (2012-2013)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik-Olsen, Jørund Rytman, Harald T. Nesvik og Peter N. Myhre om hvordan grensehandel kan reduseres
Alminnelig sak
Debatt og vedtak

Representantforslag om lik merverdiavgiftssats på næringsmidler

Dokument 8:116 S (2011-2012), Innst. 29 S (2012-2013)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik, Per Roar Bredvold, Torgeir Trældal og Kenneth Svendsen om lik merverdiavgiftssats på næringsmidler
Alminnelig sak
Debatt og vedtak

Representantforslag om lov om endringer i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred. Avvikle åpningstidsbestemmelsene - herunder avskaffing av den såkalte "Brustad-bua"

Dokument 8:36 L (2011-2012), Innst. 206 L (2011-2012)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Solveig Horne, Harald T. Nesvik, Ib Thomsen og Øyvind Korsberg om lov om endringer i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred. Avvikle åpningstidsbestemmelsene - herunder avskaffing av den såkalte "Brustad-bua"
Lovsak
Første behandling

Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til finansministeren

Spørretimespørsmål

Datert: 01.02.2012

Besvart: 15.02.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Om hvorvidt det ikke bør gjøres noe med det norske skatte- og avgiftsnivået slik at det skal bli mer attraktivt å handle i Norge, og derved sikre norske arbeidsplasser og dets øvrige positive ringvirkninger

Spørretimespørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Spørretimespørsmål

Datert: 27.10.2011

Besvart: 09.11.2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Om statsråden vil vurdere å kreve unntak for norske egg fra EU-regler om siste salgsdag, med bakgrunn i at dagligvarebutikker årlig kaster 850 tonn egg som har gått ut på dato

Spørretimespørsmål fra Ingjerd Schou (H) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Spørretimespørsmål

Datert: 20.10.2011

Besvart: 26.10.2011 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Om å sørge for at nye søkere om søndagsåpne butikker ikke forskjellsbehandles innen samme kommune, med henvisning til at Fylkesmannen i Østfold overprøver lovlig fattede demokratiske vedtak

Muntlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til landbruks- og matministeren

Muntlig spørsmål

Datert: 27.04.2011

Besvart: 27.04.2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Om hvorvidt statsråden ønsker å få ned matvareprisene og gripe fatt i de store samvirkekjedene, med henvisning til at Matkjedeutvalgets innstilling ikke tar for seg disse forholdene

Oversendelsesforslag vedrørende omgåelse av åpningstidsbestemmelsene i lov om helligdager og helligdagsfred

Forslag fra stortingsrepresentant Øyvind Håbrekke på vegne av Kristelig Folkeparti fremsatt i Stortingets møte 14. april 2011 (jf. Innst. 253 L): Stortinget ber regjeringen gjennom forskrift hindre omgåelse av åpningstidsbestemmelsene i lov om helligdager og helligdagsfred.
Alminnelig sak
Debatt og vedtak

Oversendelsesforslag vedrørende revisjon av gjeldende lovverk slik at det gjøres mulig med søndagsåpne butikker

Forslag fra stortingsrepresentant Linda C. Hofstad Helleland på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre fremsatt i Stortingets møte 14. april 2011 (jf. Innst. 253 L): Stortinget ber regjeringen legge frem sak om revisjon av gjeldende lovverk slik at det gjøres mulig med søndagsåpne butikker.
Alminnelig sak
Debatt og vedtak

Oversendelsesforslag vedrørende fjerning av statlige begrensninger på åpningstider i butikker og for salg og skjenking av alkohol

Forslag fra stortingsrepresentant Trine Skei Grande på vegne av Venstre fremsatt i Stortingets møte 14. april 2011 (jf. Innst. 253 L): Stortinget ber regjeringen fremme et lovforslag som fjerner statlige begrensninger på åpningstider i butikker og salg og skjenking av alkohol og som erstatter § 5 i lov om helligdager og helligdagsfred med en bestemmelse som gir kommunene mulighet til å begrense åpningstidene lokalt.
Alminnelig sak
Debatt og vedtak

Representantforslag om å avvikle åpningstidsbestemmelsene - herunder avskaffing av den såkalte "Brustad-bua"

Dokument 8:46 L (2010-2011), Innst. 253 L (2010-2011)

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Solveig Horne, Harald T. Nesvik, Ib Thomsen og Øyvind Korsberg om lov om endringer i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og hellidagsfred. (Avvikle åpningstidsbestemmelsene - herunder avskaffing av den såkalte "Brustad-bua")
Lovsak
Første behandling

Interpellasjon fra Kåre Simensen (A) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Interpellasjon nr. 36 (2010-2011)

Datert: 10.11.2010

Besvart: 13.01.2011 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Tora Aasland

Om hva regjeringen gjør for å sikre norske forbrukerrettigheter i forbindelse med behandlingen av det nye forbrukerrettighetsdirektivet

Interpellasjon fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Interpellasjon nr. 17 (2009-2010)

Datert: 03.12.2009

Besvart: 07.01.2010 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Om å sikre næringsmiddelindustrien rammebetingelser som er på linje med våre viktigste konkurrentland, med henvisning til at konkurransen i matvaremarkedet styrkes

Interpellasjon fra Kåre Fostervold (FrP) til landbruks- og matministeren

Interpellasjon nr. 66 (2006-2007)

Datert: 15.03.2007

Besvart: 24.04.2007 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Om hvorfor statsråden vil endre osteforskriften, slik at ost som ikke bygger på melkefett, og derfor kan være sunnere, ikke lenger skal kunne markedsføres som ost

Interpellasjon fra Bjørn Hernæs (H) til finansministeren

Interpellasjon nr. 43 (1998-99)

Datert: 03.03.1999

Besvart: 15.04.1999 av finansminister Gudmund Restad

Om å redusere handelslekkasjen og smuglingen som følger av det høye avgiftsnivået, og å møte forventede svenske avgiftsreduksjoner

Stortinget
0026 Oslo
Sentralbord 23 31 30 50

Stortingets
informasjonstjeneste
Telefon 23 31 33 33

 

Ansvarlig redaktør: Eli Pauline Fiskvik
Nettredaktør: Lars Henie Barstad
Om stortinget.no  Åpne data på Stortinget