Stortingsarkivet

Stortingsarkivet har ansvaret for å bevare og tilgjengeliggjøre arkiver og dokumentasjon fra Stortingets parlamentariske virksomhet tilbake til 1814.

Arkivmaterialet omfatter både historisk arkiv og nyere arkiv. Stortingsarkivet har ansvaret for tilgjengeliggjøring av den trykte dokumentasjonen i Stortingsforhandlinger og bilagene til den parlamentariske saksbehandlingen. Stortingsarkivet har også ansvaret for arkiver etter Stortingets presidentskap og Stortingets administrasjon.

Besøksadresse: 
Prinsens gate 26, inngang fra Wessels plass. Besøk etter avtale.

Åpningstider:
Mandag–fredag 09.00–15.00 (redusert åpningstid om sommeren)

Postadresse:
Stortinget, Postboks 1700 Sentrum, 0026 Oslo 

Telefon, historisk arkiv:
23 31 36 70

E-post: arkivet@stortinget.no

For mer informasjon: www.stortinget.no/stortingsarkivet

 Kontakt Doksenteret for spørsmål om daglig arkivdanning, offentlig journal og innsyn:

Telefon, Doksenteret:
23 31 36 30

E-post: doksenteret@stortinget.no

Stortingets offentlige postjournal


Sist oppdatert: 07.11.2019 12:54