Partier

Læringsressurser om politiske partier for elever i videregående skole.

Bilde av partilogoene til de partiene som er representert på Stortinget.

Partiene på Stortinget

Ganske mange partier ble valgt inn på Stortinget i 2021. Det største har 48 seter, mens det minste bare har ett!