Hva skjer?

  • Ikke møte i plenum
  • Ikke møte i plenum -Europarådet. Strasbourg
  • Storting kl. 10.00 -Votering kl. 15.00
    -IPU. Rwanda
    -Europarådet. Strasbourg
  • Storting kl. 10.00 -IPU. Rwanda
    -Europarådet. Strasbourg
Se hele kalenderen

Åpne data

Stortingets datatjeneste tilbyr uttrekk fra databaser som benyttes i Stortingets parlamentariske saksbehandling. Dataene er gratis og tilgjengelig for alle.

Stortinget undervisning

På Stortingets undervisningssider finner du tekster, bilder og filmer som kan brukes i undervisningen. Innholdet er tilpasset ulike målgrupper.

Kunsten i Stortinget

Stortinget har et representativt utvalg av norsk kunst. Deler av denne kunstsamlingen er tilgjengelig på nett.

Presse

Medlemmer av Stortingets presselosje har fri adgang til Stortingets bygninger. Andre med pressekort må ha besøksavtale, unntatt når det pågår møter i Stortinget.