Besøk Stortinget i sommer! 

Stortinget tilbyr omvisninger for publikum mandag–fredag fra 11. juli -12. august. Omvisningene er åpne og foregår til faste tidspunkter.

Omvisningene er gratis. Oppmøte i Akersgata, på baksiden av stortingsbygningen.

Les mer om sommeromvisningene

Velkommen!

Hva skjer?

  • Ingen stortingsmøter eller høringer
  • Ingen stortingsmøter eller høringer
  • Ingen stortingsmøter eller høringer
  • Ingen stortingsmøter eller høringer
  • Ingen stortingsmøter eller høringer
Se hele kalenderen

Energi, media og demokrati i Praha

Nestleiar i utanriks- og forsvarskomiteen, Åsmund Aukrust (A), deltok 10. og 11. juli på eit møte i Praha for leiarar av europakomiteane i nasjonale parlament i Europa. 

Åpne data

Stortingets datatjeneste tilbyr uttrekk fra databaser som benyttes i Stortingets parlamentariske saksbehandling. Dataene er gratis og tilgjengelig for alle.

Stortinget undervisning

På Stortingets undervisningssider finner du tekster, bilder og filmer som kan brukes i undervisningen. Innholdet er tilpasset ulike målgrupper.

Kunsten i Stortinget

Stortinget har et representativt utvalg av norsk kunst. Deler av denne kunstsamlingen er tilgjengelig på nett.

Presse

Medlemmer av Stortingets presselosje har fri adgang til Stortingets bygninger. Andre med pressekort må ha besøksavtale, unntatt når det pågår møter i Stortinget.