Fra kontrollhøringen om asylbarn 6. februar 2015. Foto: Stortinget/Morten Brakestad.

Stortingets kontrollfunksjon

En av Stortingets tre viktigste oppgaver er å kontrollere regjeringen og statsforvaltningen. Hvordan skjer dette?
Les om kontrollvirksomheten
Se film om kontrollvirksomheten

Omvisninger

Stortinget tilbyr flere ulike typer besøk for skoleelever og publikum, blant annet omvisninger, kunstvandring og læringsspillene "rett på sak" og "valget er ditt".

Stortinget undervisning

Undervisningssidene på Stortinget er en inngang til informasjon om Stortingets virksomhet, historikk og tilbud til elever og lærere.

Stortingspresident Olemic Thommessen.

Stortingspresidenten

Olemic Thommessen er stortingspresident. Han leder presidentskapet, som er Stortingets øverste administrative organ. 

Stortingsbygningen 150 år

Stortingsbygningen feires

Vi er godt i gang med stortingsbygningens 150-årsjubileum. Les om hvordan du kan bli med på feiringen – meld deg på en av de mange spennende aktivitetene.

Tabell

Åpne data

Stortingets datatjeneste tilbyr uttrekk fra databaser som benyttes i Stortingets parlamentariske saksbehandling. Dataene er gratis og tilgjengelig for alle.