Hva skjer?

  • Storting kl. 10.00 -Votering kl. 14.00
    -H. M. Kongens middag for Stortinget.
    3 høringer
  • Ikke møte i plenum 2 høringer
  • Ikke møte i plenum -Nordisk råd. København
  • Ikke møte i plenum -Nordisk råd. København 1 høring
  • Ikke møte i plenum -Nordisk råd. København 1 høring
Se hele kalenderen
Slottet sett fra taket av stortingsbygningen. Foto: Stortinget.

Middag på Slottet

Torsdag 28. oktober er stortingsrepresentantene invitert til middag på Slottet, en tradisjon som startet for 115 år siden.

Finansminister Jan Tore Sanner overrekker budsjettdokumentene til stortingspresident Eva Kristin Hansen 12. oktober 2021. Foto: Stortinget.

Statsbudsjettet 2022

Her finner du budsjettdokumentene og arbeidsplanen for budsjettbehandlingen i Stortinget («terminlisten»).

Stortingets undervisningssider, illustrasjonsfoto. Foto: Stortinget.

Stortinget undervisning

På Stortingets undervisningssider finner du tekster, bilder og filmer som kan brukes i undervisningen. Innholdet er tilpasset ulike målgrupper.

Omvisning i stortingssalen. Foto: Stortinget.

Besøks- og formidlingstilbud for skoler og publikum

Stortinget har gjenåpnet omvisninger og skolebesøk. Skoleelever og publikum kan også besøke Stortinget digitalt.

«Vinterettermiddag – mot Stortinget», maleri av Tore Juell.

Kunsten i Stortinget

Stortinget har et representativt utvalg av norsk kunst. Deler av denne kunstsamlingen er tilgjengelig på nett.

Illustrasjonsfoto, pressen. Foto: Stortinget.

Presse

Medlemmer av Stortingets presselosje har fri adgang til Stortingets bygninger. Andre med pressekort må ha besøksavtale, unntatt når det pågår møter i Stortinget.

Kakediagram.

Åpne data

Stortingets datatjeneste tilbyr uttrekk fra databaser som benyttes i Stortingets parlamentariske saksbehandling. Dataene er gratis og tilgjengelig for alle.