Hva skjer?

Foto: Stortinget.

Uke 22 på Stortinget

På programmet i uke 22 står blant annet endringer i valgloven og barnehageloven samt en høring om et representantforslag om CO2-transport og -lagring.

Illustrasjonsbilde. Foto: iStock..

Vedtak i uke 21

I uke 21 bestemte Stortinget blant annet at det skal være en absolutt 18-årsgrense for å inngå ekteskap i Norge. I tillegg er EUs personvernforordning gjort til norsk lov og regjeringen har blitt bedt om å gjennomgå vikarbruken i helseforetakene.

Foto: Oda Linnea Brekke Iden/Forsvaret

Høring om ankerett i veteraners erstatningssaker

Utenriks- og forsvarskomiteen holder mandag 4. juni fra kl. 13.00 høring om to representantforslag angående veteraners ankerett i erstatningssaker. Frist for å søke om å delta er tirsdag 29. mai kl. 12.00.

Eidsvoldsgalleriet. Foto: Stortinget.

Kunsten i Stortinget

Stortinget har et representativt utvalg av norsk kunst. Deler av denne kunstsamlingen er tilgjengelig på nett.

Omvisning i stortingssalen. Foto: Stortinget.

Omvisninger og skolebesøk

Stortinget tilbyr flere ulike typer besøk for skoleelever og publikum, blant annet omvisninger, kunstvandring og læringsspillene MiniTinget og «Valget er ditt».

Stortingets undervisningssider, illustrasjonsfoto. Foto: Stortinget.

Stortinget undervisning

På Stortingets undervisningssider finner du tekster, bilder og filmer som kan brukes i undervisningen. Innholdet er tilpasset ulike målgrupper.

Illustrasjonsfoto, pressen. Foto: Stortinget.

Presse

Medlemmer av Stortingets presselosje har fri adgang til Stortingets bygninger. Andre med pressekort må ha besøksavtale, unntatt når det pågår møter i Stortinget.

Byggeprosjektet. Foto: Stortinget.

Stortingets byggeprosjekt

Stortingets byggeprosjekt på Wessels plass består av tre deler: Prinsens gate 26, nytt post- og varemottak og bygging av innkjøringstunnel.

Stortingets riksvåpen med navnetrekk.

Designhåndbok

Her finner du designhåndboken for Stortingets visuelle identitet.

Kakediagram.

Åpne data

Stortingets datatjeneste tilbyr uttrekk fra databaser som benyttes i Stortingets parlamentariske saksbehandling. Dataene er gratis og tilgjengelig for alle.