Barnehage

Stortinget ønsker å bidra til at de yngste generasjonene blir aktive deltakere i demokratiet ut fra et prinsipp om livslang læring. For de aller yngste handler det om å etablere et forhold til Stortinget og demokratiet, som et grunnlag for videre læring.

Demokratiøvelse

Øvelsen handler om å etablere en forståelse for at i et demokrati er det flertallet som bestemmer.

Tankekart om lover

En introduksjon til hva en lov er, gjennom å finne ut hvilke regler som gjelder i barnehagen.

Mina og løven

I boken Mina og løven tar en av stortingsløvene Mina med på rundtur i stortingsbygningen.