Neste stortingsmøte: Tirsdag 28. mars kl. 10

Kva skjer?

På Stortinget ble Jóhannesson tatt i mot av Stortingets 1. visepresident Marit Nybakk. Foto: Stortinget.

Islands president besøkte Stortinget

Besøket er en del av den islandske presidenten Guðni Th. Jóhannessons statsbesøk til Norge 21.–23. mars. Formålet er å videreutvikle det gode samarbeidet mellom Norge og Island.

Uke 13 på Stortinget

På programmet i uke 13 står blant annet forbud mot import av gatehunder, fisket i Tanavassdraget samt endringer i lov om universiteter og høyskoler og lov om fagskoleutdanning.

Omvisingar

Stortinget tilbyd fleire ulike typar besøk for skuleelevar og publikum, mellom anna omvisingar, kunstvandring og rollespelet MiniTinget.

Besøk og tilgang

Resepsjonen på Løvebakken er open alle kvardagar kl. 7–22. Publikum har høve til å fylgja debattane i Stortinget frå publikumsgalleriet.

Byggeprosjektet. Foto: Stortinget.

Stortingets byggeprosjekt

Stortingets byggeprosjekt på Wessels plass består av tre deler: Prinsens gate 26, nytt post- og varemottak og bygging av innkjøringstunnel.

Undervisning

Undervisningssidene på Stortinget er ein inngang til informasjon om verksemda på Stortinget, historikk og tilbod til elevar og lærarar.

Illustrasjonsfoto, pressen. Foto: Stortinget.

Presse

Medlemmer av Stortingets presselosje har fri adgang til Stortingets bygninger. Andre med pressekort må ha besøksavtale, unntatt når det pågår møter i Stortinget.

Stortingspresident Olemic Thommessen. Foto: Terje Heiestad/Stortinget.

Stortingspresidenten

Olemic Thommessen er stortingspresident. Han leder presidentskapet, som er Stortingets øverste administrative organ. 

Stortingets riksvåpen med navnetrekk.

Designhåndbok

Her finner du designhåndboken for Stortingets visuelle identitet.

Opne data

Stortingets datateneste tilbyd uttrekk frå databasar som vert nytta i den parlamentariske sakshandsaminga på Stortinget. Dataa er gratis og tilgjengelege for alle.