Kva skjer?

 • Ikkje møte i plenum
 • Ikkje møte i plenum 2 høyringar
 • Storting kl. 10.00 -Møtet fortsetter om nødvendig utover kl. 16.00
  -EFTA/EØS. Brussel
  -Arktisk parlamentarisk samarbeid. Torshavn
  1 høyring
 • Storting kl. 10.00 -EFTA/EØS. Brussel
  -Arktisk parlamentarisk samarbeid. Torshavn
 • Storting kl. 10.00 -EFTA/EØS. Brussel
  -Arktisk parlamentarisk samarbeid. Torshavn
Foto: Stortinget.

Uke 47 på Stortinget

På programmet i uke 47 står blant annet en kvalitetsreform for eldre, tredeling av foreldrepengeperioden ved 80 prosent uttak og en høring om oppgaver til nye regioner.

Illustrasjonsfoto: iStock.

Vedtak i uke 46

I denne uken har Stortinget gjort vedtak i sak om tilgang til taushetsbelagte opplysninger i Folkeregisteret, styrking av tannhelsen, tiltak mot føflekkreft samt gitt hjemmel for gjennomføring av EUs vanndirektiv.

Eidsvoldsgalleriet. Foto: Stortinget.

Kunsten i Stortinget

Stortinget har et representativt utvalg av norsk kunst. Deler av denne kunstsamlingen er tilgjengelig på nett.

Omvisingar

Stortinget tilbyd fleire ulike typar besøk for skuleelevar og publikum, mellom anna omvisingar, kunstvandring og rollespelet MiniTinget.

Besøk og tilgang

Resepsjonen på Løvebakken er open alle kvardagar kl. 7–22. Publikum har høve til å fylgja debattane i Stortinget frå publikumsgalleriet.

Undervisning

Undervisningssidene på Stortinget er ein inngang til informasjon om verksemda på Stortinget, historikk og tilbod til elevar og lærarar.

Illustrasjonsfoto, pressen. Foto: Stortinget.

Presse

Medlemmer av Stortingets presselosje har fri adgang til Stortingets bygninger. Andre med pressekort må ha besøksavtale, unntatt når det pågår møter i Stortinget.

Byggeprosjektet. Foto: Stortinget.

Stortingets byggeprosjekt

Stortingets byggeprosjekt på Wessels plass består av tre deler: Prinsens gate 26, nytt post- og varemottak og bygging av innkjøringstunnel.

Stortingets riksvåpen med navnetrekk.

Designhåndbok

Her finner du designhåndboken for Stortingets visuelle identitet.

Opne data

Stortingets datateneste tilbyd uttrekk frå databasar som vert nytta i den parlamentariske sakshandsaminga på Stortinget. Dataa er gratis og tilgjengelege for alle.