Kva skjer?

 • Ikkje møte i plenum -Nordisk råd 1 høyring
 • Storting kl. 10.00 -Votering kl. 15.00
  -Møtet fortsetter utover kl. 16.00
  -Arktisk parlamentarisk konferanse
  -Nordisk råd
  1 høyring
 • Storting kl. 10.00 -Arktisk parlamentarisk konferanse
 • Ikkje møte i plenum -Arbeiderpartiets landsmøte. Oslo
 • Ikkje møte i plenum -Arbeiderpartiets landsmøte. Oslo
Stortingssalen. Foto: Stortinget.

Uke 15 på Stortinget

På programmet i uke 15 står blant annet en høring om Nasjonal transportplan 2022–2033, endringer i utlendingsloven og en redegjørelse om status i arbeidet med å fremme likestilling og mangfold i alle sektorer.

Eirik Sivertsen i arktisk parlamentarisk komitémøte. Foto: Stortinget

Forsterket arktisk samarbeid mot klimaendringer

Stortinget er vertskap for Den 14. arktiske parlamentarikerkonferansen, som arrangeres digitalt 13. og 14. april. Klimaendringer og et styrket arktisk samarbeid frem mot klimatoppmøtet i Glasgow til høsten blir viktige temaer på konferansen.

#Siifra-illustrasjon: Stortinget

#Siifra

#Siifra er et initiativ av Stortingets presidentskap, ungdomspartiene og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) for en tryggere debattkultur for barn og unge.

Fra første stortingsmøte etter frigjøringen. Foto: Stortinget.

Frigjøringsjubileet 2020

8. mai 1945 kom freden til Norge etter fem år der tysk okkupasjon og nazistisk diktatur hadde fortrengt demokratiet.

Undervisning

Undervisningssidene på Stortinget er ein inngang til informasjon om verksemda på Stortinget, historikk og tilbod til elevar og lærarar.

Omvisingar

Stortinget tilbyd fleire ulike typar besøk for skuleelevar og publikum, mellom anna omvisingar, kunstvandring og rollespelet MiniTinget.

«Vinterettermiddag – mot Stortinget», maleri av Tore Juell.

Kunsten i Stortinget

Stortinget har et representativt utvalg av norsk kunst. Deler av denne kunstsamlingen er tilgjengelig på nett.

Illustrasjonsfoto, pressen. Foto: Stortinget.

Presse

Medlemmer av Stortingets presselosje har fri adgang til Stortingets bygninger. Andre med pressekort må ha besøksavtale, unntatt når det pågår møter i Stortinget.

Opne data

Stortingets datateneste tilbyd uttrekk frå databasar som vert nytta i den parlamentariske sakshandsaminga på Stortinget. Dataa er gratis og tilgjengelege for alle.