Kva skjer?

Sjå heile kalenderen

Uke 49 på Stortinget

På programmet i uke 49 står blant annet en høring om å sikre forsvarlige barnevernstjenester, et representantforslag om bedre forebygging og bekjempelse av partnerdrap samt forlenget strømstønad.

Vedtak uke 48

I uke 48 vedtok Stortinget blant annet rammene for statsbudsjettet 2023 og lov om lønnsnemndbehandling av lærerstreiken.

Opne data

Stortingets datateneste tilbyd uttrekk frå databasar som vert nytta i den parlamentariske sakshandsaminga på Stortinget. Dataa er gratis og tilgjengelege for alle.

Stortinget undervisning

Undervisningssidene på Stortinget er ein inngang til informasjon om verksemda på Stortinget, historikk og tilbod til elevar og lærarar.

Omvisning i stortingssalen

Omvisingar

Stortinget tilbyd fleire ulike typar besøk for skuleelevar og publikum, mellom anna omvisingar, kunstvandring og leringsspel.

Kunsten i Stortinget

Stortinget har et representativt utvalg av norsk kunst. Deler av denne kunstsamlingen er tilgjengelig på nett.

Presse

Medlemmer av Stortingets presselosje har fri adgang til Stortingets bygninger. Andre med pressekort må ha besøksavtale, unntatt når det pågår møter i Stortinget.