Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Kristensen, Turid

Conservative Party
Member of the Storting for Akershus County
Member, Standing Committee on Education and Research

Parliamentary terms

2017–2021 Member of the Storting for Akershus County, Conservative Party
2013–2017 Substitute Member of the Storting for Akershus County, Conservative Party

Storting committees

2017–2021

Member, Standing Committee on Education and Research


Last updated: 19.10.2018 09:56