Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

A guided tour in the Plenary Hall of the Storting. Photo: Storting.

Guided tours in Parliament

Autumn 2019:

Every Saturday from 21 September to 30 November.

EFTA Parliamentary Committee outside the National Assembly in South Korea. Photo: Storting.

Trade and South Korea

The head and deputy head of the Storting’s EFTA delegation took part in a visit of EFTA parliamentarians to South Korea 23–26 April.

One of the lion statues in front of the Storting building. Photo: Storting.

About the Storting

The Storting is the Norwegian Parliament. It is the supreme arena for political debate and decision-making in the Kingdom of Norway.