Innvalde frå 1945 -

Her finn du oversyn over alle representantar valde inn ved stortingsval og vararepresentantane deira heilt tilbake til 1945.

Avgrens utvalet

Sortert og gruppert representantliste
Aust-Agder

Faste representantar

 1. Hoel, Brit Arbeiderpartiet
 2. Sandkjær, Terje Senterpartiet
 3. Halvorsen, Gunnar Arbeiderpartiet
 4. Liltved, Tore A. Høyre

Vararepresentantar for Arbeiderpartiet

 1. de Ruiter, Freddy Arbeiderpartiet
 2. Nytræ, Inger Theresie Arbeiderpartiet
 3. Jeiskelid, Kay Arne Arbeiderpartiet
 4. Johnsen, Marit Arbeiderpartiet
 5. Salvesen, Tore Arbeiderpartiet

Vararepresentantar for Høyre

 1. Sundtoft, Kristian Høyre
 2. Aall, Arnfrid Høyre
 3. Neset, Olav Høyre
 4. Vestøl, Harald Høyre

Vararepresentantar for Senterpartiet

 1. Hillestad, Borghild Senterpartiet
 2. Fløystad, Erik Senterpartiet
 3. Myrum, Tarald Senterpartiet
 4. Hødnebø, Heidi Senterpartiet
Vest-Agder

Faste representantar

 1. Blattmann, Aud Arbeiderpartiet
 2. Lilletun, Jon Kristelig Folkeparti
 3. Manneråk, Sigurd Senterpartiet
 4. Gabrielsen, Ansgar Høyre
 5. Klungland, Rolf Terje Arbeiderpartiet

Vararepresentantar for Arbeiderpartiet

 1. Risholt, Unni Arbeiderpartiet
 2. Robstad, Bjørn Arbeiderpartiet
 3. Mydland, Torbjørg Arbeiderpartiet
 4. Husøy, Eivind Arbeiderpartiet
 5. Kimestad, Åse Lill Arbeiderpartiet

Vararepresentantar for Høyre

 1. Håland, Mari Grave Høyre
 2. Svensen, Sturla Høyre
 3. Refsland, Øivind Høyre
 4. Schlezinger, Gerd Høyre

Vararepresentantar for Kristelig Folkeparti

 1. Sand, Else-Berit Kristelig Folkeparti
 2. Kroslid, Sigmund Kristelig Folkeparti
 3. Arntsen, Frode Kristelig Folkeparti
 4. Skjølaas, Anne Kristelig Folkeparti

Vararepresentantar for Senterpartiet

 1. Wiig, Aase Joa Senterpartiet
 2. Sverdrup, Ole Johan Senterpartiet
 3. Danielsen, Nina Senterpartiet
 4. Åsland, Jørgen Senterpartiet
Akershus

Faste representantar

 1. Dørum, Anneliese Arbeiderpartiet
 2. Five, Kaci Kullmann Høyre
 3. Torsvik, Solveig Arbeiderpartiet
 4. Petersen, Jan Høyre
 5. Enger, Anne Senterpartiet
 6. Bjørnstad, Vidar Arbeiderpartiet
 7. Gundersen, Fridtjof Frank Fremskrittspartiet
 8. Engebretsen, Kjell Arbeiderpartiet
 9. Finstad, Eva R. Høyre
 10. Chaffey, Paul Sosialistisk Venstreparti
 11. Fossli, Grethe Arbeiderpartiet
 12. Sanner, Jan Tore Høyre
 13. Haugland, Valgerd Svarstad Kristelig Folkeparti
 14. Bråthen, Stephen Fremskrittspartiet

Vararepresentantar for Arbeiderpartiet

 1. Thoresen, Harald Løbak Arbeiderpartiet
 2. Huitfeldt, Anniken Arbeiderpartiet
 3. Tovan, Åge Arbeiderpartiet
 4. Bjørlo, Marit Arbeiderpartiet
 5. Ødegård, Lars Arbeiderpartiet
 6. Seljelid, Kari Arbeiderpartiet
 7. Gaare, Eystein Arbeiderpartiet
 8. Pedersen, Margit Arbeiderpartiet

Vararepresentantar for Fremskrittspartiet

 1. Sveum, Bente Øyan Fremskrittspartiet
 2. Christensen, Per Aage Pleym Fremskrittspartiet
 3. Bøhmer, Elisabeth Fremskrittspartiet
 4. Thomsen, Ib Fremskrittspartiet
 5. Bonnevie, Jan T. Fremskrittspartiet

Vararepresentantar for Høyre

 1. Eide, Kai Høyre
 2. Sjøli, Sonja Irene Høyre
 3. Wang, Eyvind W. Høyre
 4. Christiansen, Julie Høyre
 5. Broch, Berit Høyre
 6. Udnes, Ole Kristian Høyre
 7. Fangel, Kari Høyre

Vararepresentantar for Kristelig Folkeparti

 1. Konstali, Svein Kristelig Folkeparti
 2. Husøy, Kari Kristelig Folkeparti
 3. Ruud, Øyvind Kristelig Folkeparti
 4. Malme, Bjørg Kristelig Folkeparti

Vararepresentantar for Senterpartiet

 1. Balto, John-Arne Senterpartiet
 2. Nordlund, Eva Senterpartiet
 3. Sundsbø, Dagfinn Senterpartiet
 4. Burum, Jorun Senterpartiet

Vararepresentantar for Sosialistisk Venstreparti

 1. Heir, Eva Sosialistisk Venstreparti
 2. Vogt, Nils Petter Sosialistisk Venstreparti
 3. Sandvig, Bente Sosialistisk Venstreparti
 4. Lekve, Kyrre Sosialistisk Venstreparti
Buskerud

Faste representantar

 1. Jagland, Thorbjørn Arbeiderpartiet
 2. Grøndahl, Kirsti Kolle Arbeiderpartiet
 3. Berg, Hallgrim Høyre
 4. Lundteigen, Per Olaf Senterpartiet
 5. Dalheim, Erik Arbeiderpartiet
 6. Eng, Sigrun Arbeiderpartiet
 7. Hiim, Arild Høyre
 8. Wetterstad, Roy N. Fremskrittspartiet

Vararepresentantar for Arbeiderpartiet

 1. Brynsplass, Vidar Arbeiderpartiet
 2. Klundelien, Åse Arbeiderpartiet
 3. Engen, Otto Arbeiderpartiet
 4. Watnebryn, Aud Arbeiderpartiet
 5. Grøstad, Odd Arbeiderpartiet
 6. Westbø, Bjørg Arbeiderpartiet
 7. Johnsen, John Arbeiderpartiet

Vararepresentantar for Fremskrittspartiet

 1. Thoresen, Geir Fremskrittspartiet
 2. Knudsen, Ranveig Fremskrittspartiet
 3. Myrvollen, Ingvar Torsvik Fremskrittspartiet
 4. Scherer, Wenche Fremskrittspartiet

Vararepresentantar for Høyre

 1. Iversen, Turid Wickstrand Høyre
 2. Helleland, Trond Høyre
 3. Hundhammer, Beate Heieren Høyre
 4. Stensrud, Thor Høyre
 5. Solberg, Eirik Lae Høyre