Årsrapportar

Årsrapport frå stortingsadministrasjonen er ei årleg utgreiing til presidentskapet på Stortinget om verksemda i administrasjonen i året som gjekk. Frå og med sesjonen 2012–2013 vert det òg gjeve ut ein eigen rapport om den parlamentariske verksemda i sesjonen.

Rapportane frå 2011 og eldre har to hovuddelar. Den fyrste hovuddelen handlar om hendingar og resultat som er spesielle for året som gjekk. Den andre hovuddelen dokumenterer den pågåande verksemda i tal og grafiske framstillingar.

Årsrapport for året 2019
Årsrapport for året 2018

Årsrapport for året 2017

Årsrapport for året 2016

Årsrapport for året 2015
Årsrapport for året 2014
Årsrapport for året 2013
Årsrapport for året 2012
Årsrapport for året 2011.
Årsrapport for året 2010.
Årsrapport for året 2009.
Årsrapport for året 2008.
Årsrapport for året 2007.
Årsrapport for året 2006.
Årsrapport for året 2005.
Årsrapport for året 2004.


Sist oppdatert: 15.11.2021 17:25