Nyhetsarkiv

Finn artikkel etter

Alle

 • Ghanas president Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. Foto: Wikimedia Commons.

  Ghanas president besøker Stortinget

  Ghanas president Nana Addo Dankwa Akufo-Addo vil tas imot av stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen på Løvebakken mandag 24. februar. 

  (20.02.2020)
 • NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg og delegasjonsleder for Stortingets NATO PA-delegasjon, Christian Tybring-Gjedde. Foto: Stortinget

  Stortingsdelegasjon drøftet aktuelle NATO-temaer i Brussel

  Fire medlemmer av Stortingets delegasjon til NATOs parlamentarikerforsamling (NATO PA), Christian Tybring-Gjedde (Frp), Liv Signe Navarsete (Sp), Trond Helleland (H) og Hårek Elvenes (H), deltok på fellesmøtet for tre av forsamlingens underkomiteer i Brussel 17.–19. februar.

  (19.02.2020)
 • Prinsens gate 26 og Wessels plass. Foto: Stortinget.

  Byggeprosjektet Prinsens gate 26 er ferdig

  Byggeprosjektet har bestått av kontorbygget Prinsens gate 26, et post- og varemottak og en ny innkjøringstunnel. 

  (18.02.2020)
 • Illustrasjonsfoto.

  Skriftlige innspill – Dokument 8:50 S og Dokument 8:62 S

  Næringskomiteen ønsker skriftlige innspill til repesentantforslagene 50 S om å stoppe salget av våre felles norske skoger og 62 S om virkemidler for å ta i bruk Norges viktigste klimabidrag – skogen.

  (14.02.2020)
 • Rev i bur. Foto: iStock/Erika Parfenova.

  Vedtak uke 7

  I uke 7 vedtok Stortinget at pelsdyroppdrettere skal gis økonomisk kompensasjon som etter ekspropriasjonsrettet inngrep. Forslaget ble fremmet i forbindelse med behandlingen av Sps representantforslag om full kompensasjon.

  (14.02.2020)
 • Illustrasjonsfoto.

  Høring Dokument 8:39 S (2019–2020)

  Utdannings- og forskningskomiteen har besluttet å avholde høring med særskilt inviterte instanser for representantforslag om å bevare fylkenes mulighet til selv å bestemme opptaksmodeller for videregående skole.  Øvrige instanser er velkomne til å sende skriftlige innspill til saken.

  (11.02.2020)
 • Stortingssalen. Foto: Stortinget.

  Uke 7 på Stortinget

  På programmet i uke 7 står blant annet forslag om full erstatning for de som er rammet av forbudet mot pelsdyrhold, en interpellasjon om unngå kapitalflukt og et forslag om opprydding i innleieregelverket.

  (07.02.2020)
 • Illustrasjonsfoto: iStock.

  Vedtak uke 6

  I uke 6 har Stortinget vedtatt at alle trafikkdrepte skal obduseres, og behandlet en opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse. En rekke representantforslag har også blitt behandlet, men ingen av disse oppnådde flertall.

  (07.02.2020)
 • Stortingspresidenten gratulerer med Samefolkets dag. Foto: Stortinget.

  Lihkku beivviin!

  Se video med gratulasjon på Samefolkets dag 6. februar fra stortingspresidenten og representanter fra alle partiene som er representert på Stortinget.

  (06.02.2020)
 • Stortingssalen. Foto: Stortinget.

  Endringer på Stortinget

  Endringene i regjeringen 24. januar har også medført endringer i presidentskapet og i komiteene på Stortinget. Se oversikten.

  (03.02.2020)
 • Utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Foto: Stortinget.

  Bakgrunnsinformasjon til møtet i Europautvalget

  Som forberedelse til møtet i Europautvalget 4. februar har Stortingets faggruppe for EU/EØS-informasjon utarbeidet bakgrunnsinformasjon. Fra regjeringen møter utenriksminister Ine Eriksen Søreide og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

  (31.01.2020)
 • Folketingets formann Henrik Dam Kristensen. Foto: Steen Brogaard/Folketinget.

  Offisielt besøk fra det danske Folketinget

  Folketingets formann Henrik Dam Kristensen kommer på offisielt besøk til Norge 3.–4. februar. Stortingspresidenten tar imot Kristensen på Løvebakken tirsdag 4. februar.

  (30.01.2020)
 • Medlemmer av Stortingets delegasjon til PACE, Petter Eide, Emilie Enger Mehl, Lise Christoffersen og Ingjerd Schou. Foto: Stortinget.

  Viktige verv til den norske PACE-delegasjonen

  Sentrale verv i forsamling blei fordelt på årets første delsesjon i Europarådets parlamentarikarforsamling (PACE), og grunnleggande menneskerettstema som rettsstat, journalistars tryggleik og religionsfridom har stått på agendaen. 

  (30.01.2020)
 • De nordiske flaggene på Løvebakken i anledning Nordens dag 2017. Foto: Stortinget.

  Nordisk råd diskuterer styrket nordisk forsvarssamarbeid i København

  Nordisk råds presidium og fagutvalg møtes i København 28. januar for å diskutere ulike initiativer for å styrke det nordiske samarbeidet. 

  (28.01.2020)
 • Løve på Løvebakken. Foto: Stortinget.

  Endringer i regjeringen

  I statsråd fredag 24. januar ble det foretatt endringer i regjeringen. Les om hvilke representanter som kommer tilbake til Stortinget, og hvem som går ut.

  (24.01.2020)
 • Mongolias president Khaltmaagiin Battulga. Foto: Mongolias konsulat.

  Mongolias president besøker Stortinget

  Mongolias president Khaltmaagiin Battulga kommer til Stortinget tirsdag 28. januar i forbindelse med det offisielle besøket til Norge, hvor han vil møte stortingspresidenten.

  (24.01.2020)
 • Anniken Huitfeldt, leder av utenriks- og forsvarskomiteen. Foto: Stortinget.

  Utenriks- og forsvarskomiteen i Indonesia

  For å få økt innsikt i utviklingen i Indonesia og resten av regionen, er Stortingets utenriks- og forsvarskomité i disse dager i Indonesia. 

  (21.01.2020)
 • Det er anti-terrorkomitéens leder, stortingsrepresentant Abid Raja (V).

  OSSE-parlamentarikernes anti-terrorkomité til Utøya og Stortinget

  Hvordan jobber Norge med antiterror og forebygging, og hvordan har Norge håndtert 22. juli? Dette er temaer anti-terrorkomitéen i OSSE PA vil lære mer om under studieturen til Norge 14.–15. januar.

  (14.01.2020)
 • Valglister. Foto: Tore Fjeld.

  Vedtak uke 2

  I uke 2 vedtok Stortinget å endre Grunnloven slik at det er mulig å slippe å stå på en valgliste man ikke ønsker å stå på. Flere andre grunnlovsforslag ble også behandlet, men ingen av disse fikk bifall.

  (10.01.2020)
 • Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) under kontroll- og konstitusjonskomiteens høring i NAV-saken. Foto: Stortinget.

  Kontrollhøringer om Nav-saken

  Kontroll- og konstitusjonskomiteen avholdt kontrollhøringer om Nav-saken torsdag 9. og fredag 10. januar. Se videoopptak og les referater fra høringene.

  (03.01.2020)
 • Tekst og toner til «Ja, vi elsker dette landet».

  Vedtak uke 50

  Forslaget om at «Ja vi elsker dette landet» skal anerkjennes som nasjonalsang fikk flertall og de siste delene av statsbudsjettet for 2020 ble vedtatt. Av budsjettsaker gjenstår nå bare endringer og ny saldering av 2019-busjettet.

  (13.12.2019)
 • Delegasjonsleder Christian Tybring-Gjedde (FrP).

  NATO PA-delegasjonen i Washington for sikkerhetspolitiske drøftelser

  Medlemmer av Stortingets delegasjon til NATOs parlamentarikerforsamling deltok på forsamlingens årlige Parliamentary Transatlantic Forum i Washington D.C. 9.–11. desember.

  (12.12.2019)
 • Statsminister i Etiopia Abiy Ahmed Ali. Foto: © Finbarr O’Reilly for Nobels Fredssenter.

  Fredsprisvinner Abiy Ahmed Ali til Stortinget

  Årets mottaker av Nobels fredspris Abiy Ahmed Ali, statsminister i Etiopia, kommer til Stortinget onsdag 11. desember. Fredsprisvinneren skal møte stortingspresidenten og utenriks- og forsvarskomitéen.

  (09.12.2019)
 • Stortingspresident Tone W. Trøen. Foto: Stortinget.

  Stortinget har kartlagt mobbing og trakassering blant stortingsrepresentantene

  De siste tolv månedene har 15,6 prosent av stortingsrepresentantene som har svart på Stortingets undersøkelse vært utsatt for mobbing eller trakassering, og 7,3 prosent har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet eller krenkende kommentarer.

  (06.12.2019)
 • Statsbudsjettet 2020. Foto: Stortinget.

  Vedtak uke 49

  I uke 49 vedtok Stortinget blant annet flere budsjettinnstillinger og en rekke saker fra Riksrevisjonen. Et representantforslag om å avvikle au pair-ordningen oppnådde ikke flertall. 

  (06.12.2019)
 • Leder i EOS-utvalget, Svein Grønnern, overleverte torsdag 5. desember en særskilt melding til stortingspresident Tone W. Trøen om PSTs innhenting av informasjon om flypassasjerer. Foto: Stortinget.

  EOS-utvalget med særskilt melding

  Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) retter i en særskilt melding til Stortinget skarp kritikk mot Politiets sikkerhetstjeneste (PST). 

  (05.12.2019)
 • Karoline Emilie Larsen. Foto: Stortinget.

  Åpnet 103 år gammel stemmekonvolutt

  Under stemmerettsjubileets siste arrangement, onsdag 4. desember kl. 13.00–14.10, ble en 103 år gammel stemmeseddel åpnet. Se videoopptak av arrangementet.

  (03.12.2019)
 • Prinsens gate 26 har bevart utseendet fra den ble tatt i bruk første gang i 1881. Innen jul er plassen foran – Wessels plass – klargjort til å bli tatt bruk av publikum. Foto: Stortinget.

  Stortingets byggeprosjekt er gjennomført

  Byggeprosjektet Prinsens gate 26 og nytt post- og varemottak er sluttført. Siden september 2019 har all leveranse av varer og post levert til det nye post- og varemottaket.

  (29.11.2019)
 • Bjørnar Moxnes foreslo mistillit til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. Foto: Stortinget.

  Vedtak uke 48

  I uke 48 har Stortinget blant annet vedtatt rammene for statsbusjettet og gjort endringer i aksjelovgivningen. En rekke representantforslag har også blitt forkastet, blant annet et mistillitsforslag. 

  (29.11.2019)
 • Fra debatt i Stortinget januar 2019. Foto: Stortinget.

  Vedtak uke 47

  I uke 47 har Stortinget blant annet vedtatt endringer i en rekke lover på finansmarkedsområdet og innført finansrelaterte EU-forordninger i norsk rett. 

  (22.11.2019)
 • Eirik Sivertsen, leder for Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid. Foto: Stortinget.

  Vedtok slutterklæring om klimakutt og ungdomsinvolvering

  Den nordlige dimensjonens parlamentarikerforum i Bodø er enige om behovet for å kutte klimautslippene, involvere ungdommene mer og ta hensyn til urfolks rettigheter.

  (20.11.2019)
 • Klimastreikende elever utenfor Stortinget. Foto: Stortinget.

  Vedtak uke 46

  I uke 46 vedtok Stortinget en lov som skal gi Partnerdrapsutvalget bedre informasjonstilgang. I tillegg ble representantforslagene om politisk streikerett for skoleelever og om desentralisert høyere utdanning behandlet. Begge ble nedstemt.

  (15.11.2019)
 • Illustrasjon: Stortinget.

  Stortinget er vertskap for stor nordområde-konferanse i Bodø

  Parlamentarikere fra EU, Norge, Russland og Island samles i Bodø 19.20. november til Den nordlige dimensjonens parlamentarikerforum. Samarbeid innen transport, miljø, helse og kultur står på dagsordenen.

  (12.11.2019)
 • Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie redegjør for NAV-saken. Foto: Stortinget.

  Vedtak uke 45

  I uke 45 redegjorde statsråd Hauglie om NAV-saken, redegjørelsen ble umiddelbart debattert og saken avventer nå videre komitébehandling. I tillegg ble det gjort vedtak om blant annet ny pensjonsordning for sjømenn.

  (08.11.2019)
 • Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen underviser elever i hvordan lover blir til. Foto: Stortinget.

  Stortinget har åpnet nye undervisningslokaler for barn og unge

  De nye lokalene vil inngå som en del av besøket for skoleklasser som bestiller en omvisning i stortingsbygningen.

  (08.11.2019)
 • Slovenias president Borut Pahor. Foto: Office of the President of the Republic of Slovenia.

  Slovenias president til Stortinget

  I forbindelse med statsbesøket 6. og 7. november skal Republikken Slovenias president Borut Pahor møte stortingspresident Tone W. Trøen onsdag 6. november. 

  (04.11.2019)
 • Michael Tetzschner. Foto: Stortinget.

  Nordisk toppmøte om klima i Stockholm

  Klima, bærekraft og samfunnssikkerhet er viktige temaer når Nordisk råd samles til årets sesjon i riksdagshuset i Stockholm 29.–31. oktober. Stortingets delegasjon til Nordisk råd deltar.

  (28.10.2019)
 • Harlem. Foto: Stortinget.

  Hanne Harlem blir ny sivilombudsmann

  Tirsdag 22. oktober valgte Stortinget kommuneadvokat og tidligere justisminister Hanne Harlem til ny sivilombudsmann.

  (22.10.2019)
 • Stortingspresident Tone Trøen. Foto: Stortinget.

  Stortingspresidenten til Europarådets konferanse for parlamentspresidenter

  Stortingspresident Tone W. Trøen skal holde hovedinnlegg om arbeidet mot seksuell trakassering når parlamentspresidentene i Europarådets medlemsland møtes i Strasbourg til en konferanse, som arrangeres annet hvert år.

  (21.10.2019)
 • Kinesisk delegasjon møtte Stortingets ASEP-delegasjon. Foto: Stortinget.

  Kinesisk delegasjon møtte Stortingets ASEP-delegasjon

  Torsdag 17. oktober mottok Stortinget besøk fra Det kinesiske folks politisk rådgivende konferanse. Den kinesiske delegasjonen hadde tatt kontakt med Stortinget fordi de ønsket å diskutere hvordan man innhenter synspunkter fra befolkningen i politiske prosesser. 

  (21.10.2019)
 • Ministerråd Janne Marit Knutrud, Åsmund Aukrust, Morten Wold, Elin Agdestein,Ulf Leirstein, ambassadør Jørn Eugen Gjelstad, Marit Arnstad og Ove Trellevik på ambassaden i Beograd. Foto: Stortinget

  Folkevalgte fra 140 land i Beograd

  Internasjonal rett, tilgang til helsehjelp for alle og klima sto på dagsordenen da Den interparlamentariske union (IPU) avholdt sin 141. sesjon i Beograd 13.–17. oktober.

  (18.10.2019)
 • Slottet sett fra taket på stortingsbygningen. Foto: Stortinget.

  Middag på Slottet

  Torsdag 17. oktober var stortingsrepresentantene invitert til middag på Slottet. Les stortingspresidentens tale under middagen.

  (17.10.2019)
 • Illustrasjonsfoto.

  Skriftlige innspill – Prop. 136 L (2018–2019) Opphevelse av omstillingslova

  Næringskomiteen ønsker skriftlige innspill til  Prop. 136 L (2018–2019) Opphevelse av omstillingslova.

  (17.10.2019)
 • Voteringsknapper. Foto: Stortinget.

  Ny voteringspraksis på Stortinget

  Stortinget har innført ny voteringspraksis. Som hovedregel skal det være to faste voteringstidspunkter i Stortinget i uken: Tirsdager kl. 15.00 og torsdager kl. 14.00.

  (15.10.2019)
 • Stortinget godt representert. Her ser vi Christian Tybring-Gjedde og Liv Signe Navarsete. Foto: Stortinget.

  NATO PA holdt høstsesjon i London

  NATOs parlamentarikerforsamling (NATO PA) holdt sin årlige sesjon i London fra 11. til 14. oktober. Stortingets NATO PA-delegasjon deltok.

  (15.10.2019)
 • Lise Christoffersen. Foto: Pace.

  Den europeiske familien 70 år

  Europarådets parlamentarikarforsamling (PACE) si feiring av Europarådet sine 70 år var ei sterk markering av felles europeiske verdiar, og trua på emna til å fortsatt løyse konfliktar gjennom samarbeid og dialog.

  (04.10.2019)
 • Mandag 7. oktober la finansminister Siv Jensen frem nasjonalbudsjettet og et forslag til Stortinget om statsbudsjett for 2020. Foto: Stortinget.

  Statsbudsjettet

  Budsjettinnstillingene for statsbudsjettet 2020 ble ferdigbehandlet 13. desember 2019. Se Stortingets budsjettside.

  (04.10.2019)
 • Sivilombudsmannens logo.

  Søkerliste for vervet som sivilombudsmann

  Fire personer har søkt på vervet som Stortingets ombudsmann for forvaltningen – Sivilombudsmannen. Se søkerlisten.

  (02.10.2019)
 • H.M. Kong Harald under den høytidelige åpningen av det 164. storting. Foto: Stortinget.

  Det 164. storting er åpnet

  Onsdag 2. oktober foretok H.M. Kong Harald den høytidelige åpningen av det 164. storting. 

  (02.10.2019)