Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Høgre

Det er 45 representantar i stortingsgruppa til Høgre etter valet i 2013.

Postadresse

Høgres stortingsgruppe
Stortinget
Postboks 1700 Sentrum
0026 Oslo

Telefon: 23 31 33 45
E-post: hoyre.postmottak@stortinget.no

Høgre

Postboks 1536 Vika, 0117 Oslo
Telefon: 22 82 90 00
Telefaks: 22 82 90 80
Heimeside: http://www.hoyre.no
E-post: politikk@hoyre.no

Unge Høgres Landsforbund

Postboks 1352 Vika, 0113 Oslo
Telefon: 22 82 90 90
Telefaks: 22 82 90 92
Heimeside: http://www.ungehoyre.no

Stortingsgruppa til partiet

Vel å sjå: