Høgre

Det er 36 representantar i stortingsgruppa til Høgre.

Høyres logo

Kontaktinformasjon

Høgres stortingsgruppe

Stortinget
Postboks 1700 Sentrum
0026 Oslo

Telefon: 23 31 30 50 (Stortingets sentralbord)
E-post: hoyre.postmottak@stortinget.no

Høgre

Postboks 1536 Vika, 0117 Oslo
Telefon: 22 82 90 00
Telefaks: 22 82 90 80
Heimeside: http://www.hoyre.no
E-post: politikk@hoyre.no

Unge Høgres Landsforbund

Postboks 1352 Vika, 0113 Oslo
Telefon: 22 82 90 90
Telefaks: 22 82 90 92
Heimeside: http://www.ungehoyre.no

Stortingsgruppa til partiet

Vel å sjå: