Leif Ove Andsnes held konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Leif Ove Andsnes held konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Nordland

For stortingsperioden 2021-2025 er det valt inn ni representantar frå Nordland.

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Bård Ludvig Thorheim (H) til finansministeren

  Det offentlige har betydelige inntekter som følge av strømprisene. Kan statsråden legge frem følgende anslag for 2022 og 2023: (1) husholdningenes økte utgifter til strøm, (2) næringslivets økte utgifter til strøm, og (3) økte inntekter og utgifter til strøm for (3a) staten, (3b) fylker og (3c) kommuner?
 • Interpellasjon fra Geir Jørgensen (R) til samferdselsministeren

  Regjeringen utreder en sammenslåing av Vy og Flytoget, men uten en dato for når dette skal være klart. I mellomtiden vil Jernbanedirektoratet splitte rutene på Østlandet mellom de samme selskapene. Det skjer til protester fra LO og også Vy, men med regjeringens velsignelse. I sommer bekreftet samferdselsministeren, ifølge Aftenposten 7. juli, at det er regjeringens politikk at Go-Ahead og SJ, og anbudspakkene med dem, skal ut av jernbanen på sikt. Samtidig har regjeringen valgt å reforhandle avtalene med de samme selskapene. Nylig bekreftet statsråden, ifølge NTB 22. september, at regjeringen er i dialog med EU om fortsatt direktetildeling av ruter etter 2023, men det er uklart hvordan det skal gjøres. Hvordan vil regjeringen gå fram i fortsettelsen for å samle norsk jernbane mer enn i dag, og hvorfor kan ikke Vy direktetildeles rutene de allerede kjører, mens en sammenslåing med Flytoget utredes?
 • Skriftleg spørsmål fra Bård Ludvig Thorheim (H) til næringsministeren

  Hvor langt er departementet kommet i arbeidet med og hvor mange klimapartnerskap er inngått til nå?
 • Skriftleg spørsmål fra Bård Ludvig Thorheim (H) til olje- og energiministeren

  Med etableringen av Øyfjellet vindpark opplever Vefsn kommune stor pågang fra store industriaktører for å etablere seg hos dem. Vil statsråden benytte Vefsn som en pilot for hurtigsporet for nettutvikling og kraftutbygging i forbindelse med store industrietableringer?
 • Skriftleg spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til klima- og miljøministeren

  Hva vil ministeren bidra med for å kunne realisere prosjektet til Iris og Ecoprot og ser ministeren at spesifikke støtteordninger kan være diskriminerende i forhold til nye og mer miljøvennlige produksjonsformer

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet

Sjå alle