Leif Ove Andsnes held konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Leif Ove Andsnes held konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Nordland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn ni representantar frå Nordland.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (2), Høgre (2), Framstegspartiet (2), Senterpartiet (2) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Taxinæringen melder om at det er nærmest umulig å få tak i nye sjåfører i distriktene. Eksempelvis må nye taxisjåfører i Lofoten ta en taxi ut av arbeid en hel dag og ut fra området de skal kjøre i. De må til Bodø og kjøre med sensor på en ukjent plass for å få kjøreseddel.
  Er det ønsket politikk at distriktsdrosjene skal bort, eller vil ministeren ta ansvar for å finne bedre ordninger for å gjøre det praktisk lettere å få kjøreseddel i distriktene?
 • Skriftleg spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  I Vesterålen meldes det om store problemer knyttet til butikktyverier. –Aldri før har det vært så mange tilfeller at vi har sett oss nødt til å leie inn vektere, uttaler ansatte ved Vinmonopolet på Myre til Øksnesavisa. Politiet sier til samme avis at de ikke kan gjøre noe før forholdene anmeldes.
  Er det dette som er resultatet av «nærpolitireformen», nemlig at det er fritt frem for tyverier og at politiet først vurderer å foreta seg noe hvis og om forholdene anmeldes?
 • Skriftleg spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til finansministeren

  Det er i flere omganger blitt lovet utbetalinger til kommunene for bruk til bedrifter som faller utenfor de ordinære koronarelaterte støtteordningene. Senest i forbindelse med nedstengingen som trådte i kraft denne uken ble det lovet nye 500 millioner.
  Kan det bes om en oversikt over fordelingen av midlene hittil per kommune, inkludert allerede utbetalte og de foreløpig varslede utbetalingene?
 • Skriftleg spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til statsministeren

  Fra 1. januar 2021 er det ikke lengre drivstoff-fylling tilgjengelig på Røst lufthavn. Anlegget ble borte på kort varsel, med store beredskapsmessige konsekvenser for folk og næringsvirksomhet i havområdene rundt Røst. Ved søk og redning vil Sea King operere 1 time mindre i området. Ved evakuering fra Aasta-Hansteen må det brukes minimum en time ekstra for hver runde.
  Er det i tråd med regjeringas politikk å svekke sikkerhet og beredskap i nord, og om så ikke er tilfelle, hvordan kan svekkelsen likevel skje på regjeringas vakt?
 • Skriftleg spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til næringsministeren

  Hvilke konkrete initiativ har regjeringen gjort for å samordne reguleringsplanarbeidet og innsigelser fra statlig hold i forbindelse med etableringen?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet