Leif Ove Andsnes held konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Leif Ove Andsnes held konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Nordland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn ni representantar frå Nordland.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (2), Høgre (2), Framstegspartiet (2), Senterpartiet (2) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til fiskeri- og havministeren

  Vil den nye fiskeriministeren vil skjære igjennom og se på en sak som betyr mye for ungdommer som velger en alternativ opplæring, og sørge for at de får samme rammevilkår som ungdommer som velger den tradisjonelle opplæringsveien med Vg1 Natur bruk og deretter vg2 Fiske og fangst?

  Begge alternativer fører tross alt til samme fagbrevet, Fiske og fangst.
 • Skriftleg spørsmål fra Dagfinn Henrik Olsen (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

  I Hurdalplattformen lover den nye regjeringen å styrke nettolønnsordningen.
  Hvordan ønsker statsråden konkret at ordningen skal styrkes?
 • Skriftleg spørsmål fra Dagfinn Henrik Olsen (FrP) til forsvarsministeren

  Når kan det forventes at forsvarsministeren legge frem en plan for disponering og frigjøring av arealene tilknyttet Andøya flystasjon?
 • Skriftleg spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til landbruks- og matministeren

  Har ministeren sett på muligheten for å få endret betegnelsen «fiskemel» til å omfatte alt varmebehandlet marint råstoff.
  Det vil åpne for at kokte rekeskall, levergrakse, tunikater og andre marine dyr kan benyttes i fôr til insektlarver uten at vannet fjernes, og kan ministeren konkret redegjøre fra hva regjeringen har gjort for å styrke kunnskapsgrunnlaget og vurdert risiko for å benytte animalske biprodukt fra fiske og landbruk som fôr til larver?
 • Skriftleg spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til landbruks- og matministeren

  Flere steder i landet har det vært krise i for veterinærdekningen. Kommuner sliter med lav bemanning i veterinærvakta. Det kan føre til dramatiske hendelser. Nå har husdyr i Hattfjelldal og Grane vært fri for veterinærhjelp i flere dager pga sykdom. Det er blitt langt mellom gårdene mange steder. Veterinærforeningen har omtalt situasjonen som en varslet krise.
  Selv om det er kommunene som har ansvar for tjenesten, er det grunn til å spørre seg hvorfor ministeren ikke har gjort nok på sitt nivå for å unngå krisen tidligere?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet