Leif Ove Andsnes held konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Leif Ove Andsnes held konsert på Keiservarden. Foto: Bjørn Erik Olsen.

Nordland

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn ni representantar frå Nordland.

Representantane er fordelte på desse partia: Arbeidarpartiet (2), Høgre (2), Framstegspartiet (2), Senterpartiet (2) og Sosialistisk Venstreparti (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til klima- og miljøministeren

  Bare 2 av 14 innmeldte observasjoner av gaupefamiliegrupper i Nordland ble godkjente i registreringssesongen 2017/2018. Det er et lavmål i forhold til alle andre områder i Norge, og antakelig en hovedgrunn til at beitedyrene i Nordland sliter uforholdsmessig mye med gaupa.
  Hva er grunnen til at så ekstremt lav andel av innmeldte observasjoner ble godkjente?
 • Skriftleg spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Ungdom i Nordland reiser med fylkeskommunens buss-, hurtigbåt- og fergeruter til en fast pris på 410 kroner måneden. Ungdomskortet er for ungdom fra 16-19 år. Men ungdom som er avhengig av tog for å pendle hjem fra videregående skole fire helger i måneden, f.eks strekningen Mosjøen – Bodø må betale 2856 kroner, inkludert 50 % rabatt. Dette er veldig stor prisforskjell for de som må ta tog, kontra de som kan ta bussen.
  Hva kan ministeren gjøre for å gi samme mulighet til billig reise for ungdom med toget?
 • Skriftleg spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til samferdselsministeren

  Hvilke grep tar regjeringen for å sørge for at små og mellomstore entreprenører kan byge opp kompetanse og erfaring når kontraktene som lyses ut på vegbygging blir stadig større og mer krevende?
 • Skriftleg spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til barne- og familieministeren

  Er barne- og familieministeren trygg på at kuttet i UNE i revidert nasjonalbudsjett ikke vil gå utover den barnefaglige kompetansen i asylkjeden?
 • Skriftleg spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

  Kommunene må få reell medvirkning til fastsettelse av skrivemåte på stedsnavn. Uttale, innarbeidet skrifttradisjon og lokale betraktninger må tas hensyn til. Det heter seg at om skrivemåten velkjent og innarbeidet, bør en kunne fravike gjeldende rettskriving og rettskrivningsprinsipp dersom det lokalt er ønske om det.
  Kan statsråden sørge for at Kartverket tar dette til etterretning og bruker det lokalt ønskede navnet Tjernfjell i stedet for Kjernfjell på den nye tunnelen i Saltdal?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet