Lindesnes fyr. Foto: Bjoertvedt/Wikimedia Commons.

Lindesnes fyr. Foto: Bjoertvedt/Wikimedia Commons.

Vest-Agder

For stortingsperioden 2021-2025 er det valt inn seks representantar frå fylket.

Representantane er fordelte på desse partia: Høgre (1), Arbeidarpartiet (1), Kristeleg Folkeparti (2), Framstegspartiet (1), Senterpartiet (1) og Venstre (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til olje- og energiministeren

  I august var flaskehalsinntektene ifølge Europower 1,3 mrd kroner. Det er som følge av store prisforskjeller i Sør-Norge der NO2 har hatt mye høyere strømpris. Statsråden har tidligere avslått tiltak, men vil statsråden sikre at disse enorme inntektene fra husholdninger og næringsliv i Rogaland, Agder og Vestfold og Telemark i NO2 betales tilbake til denne regionen, eller mener han det er riktig at disse midlene brukes til å senke nettleien i hele landet?
 • Skriftleg spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til fiskeri- og havministeren

  Fra 1. oktober i fjor ble det innført ekstra krav for fartøy som blir brukt av opplæringsinstitusjoner. I utgangspunktet gjaldt kravene også for lag og foreninger, men disse ble unntatt fra forskriften og fikk følge ordinære regler for fritidsfartøy. Folkehøyskoler, barnehager og skoler sier de nå må sette båter på land ettersom de ikke har fått unntak. Konsekvensen kan bli færre som får opplæring om båt. Vil statsråden unnta flere fra kravene, ev. gjøre dem mer fleksible for folkehøyskoler, skoler eller barnehager?
 • Skriftleg spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til justis- og beredskapsministeren

  Er statsråden komfortabel med Kriminalomsorgens prioritering av midler til Agder fengsel, mener statsråden at Agder fengsel har mottatt tilstrekkelig med midler til å nå målet om lavt omfang av isolasjon i fengsel, har noen av tertialrapportene gitt grunn til bekymring for at dette målet ikke vil bli nådd i Agder fengsel, og på hvilken måte vil statsråden følge opp bekymringene som er uttrykt om Agder fengsel i den videre dialogen med Kriminalomsorgen?
 • Skriftleg spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til olje- og energiministeren

  Prisforskjellene har blitt så store mellom NO1 og NO2 i august, at de i august genererer årets suverent største flaskehalsinntekter til Statnett. Hvilke konkrete planer har statsråden for å redusere flaskehalsene mellom henholdsvis NO1 og NO2 og NO2 og NO5, og når vil disse gi virkning for strømprisen?
 • Skriftleg spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til klima- og miljøministeren

  Klima- og miljødepartementet har koordinerende ansvar for Norges klimatilpasning, men fremdeles mangler det en samlet oversikt over hvor mye penger Norge bruker på dette omfattende arbeidet. Når skal det komme en helhetlig oversikt for klimatilpasning og kunne noen av skadene fra ekstremværet Hans vært unngått om en hadde bedre oversikt over midlene?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet

Sjå alle