Lindesnes fyr. Foto: Bjoertvedt/Wikimedia Commons.

Lindesnes fyr. Foto: Bjoertvedt/Wikimedia Commons.

Vest-Agder

For stortingsperioden 2017–2021 er det valt inn seks representantar frå fylket.

Representantane er fordelte på desse partia: Høgre (2), Kristeleg Folkeparti (2), Arbeidarpartiet (1) og Framstegspartiet (1).

I Grunnlova står det at Noreg har 19 valdistrikt. I vallova er desse lista opp, og dei samsvarar med fylkesinndelinga i Noreg før regionreforma.

Innvalde og fast møtande representantar

Dei fem siste spørsmåla til statsrådane frå representantane i valdistriktet

 • Skriftleg spørsmål fra Kari Henriksen (A) til barne- og familieministeren

  Barn i spesielt sårbare situasjoner i barnevernet har hatt store belastninger i dette året. I 2020 ble utvalgte barnevernsansatte med på listen over samfunnskritiske personell.
  Er ansatte i barnevernet fremdeles på den listen, har man utvidet den ved å ta med alle ansatte i barnevernet og hvis ikke, når ble de eventuelt tatt ut av lista og med hvilken begrunnelse?
 • Skriftleg spørsmål fra Kari Henriksen (A) til barne- og familieministeren

  Regjeringen laget nasjonale retningslinjer for bruk av helsesykepleiere under pandemien. Den kommunale praksisen for bruk av dem kan ha vært ulik.
  Hva har BF-ministeren gjort for at forskriften er fulgt opp, og hvilke avbøtende tiltak er satt i verk på hvilket tidspunkt for at de mest sårbare barna har hatt tiltagang til kloke og kompetente voksne fra BFD sin side?
 • Skriftleg spørsmål fra Gisle Meininger Saudland (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

  Er statsråden enig med FrP i at Cultiva i Kristiansand bør kunne gi støtte til utslitte kunstgressbaner? Og vil statsråden vurdere å endre stiftelsesloven slik at stiftelser opprettet av en kommune kan legges ned dersom det er ønskelig?
 • Skriftleg spørsmål fra Kari Henriksen (A) til barne- og familieministeren

  Vil statsråden utarbeide en tverrsektoriell og helhetlig tiltaksplan slik at barn i sårbare situasjoner i hele Norge får hjelp for motvirke de svært bekymringsfulle meldingene vi får om at barn ikke får innfridd de rettigheter de har bl. a mht skolegang, beskyttelse mot vold og oppfølging ut fra det enkelt barns behov på grunn av pandemien?
 • Skriftleg spørsmål fra Kari Henriksen (A) til barne- og familieministeren

  Jeg registrerer at ministeren har satt ned et utvalg for å se på rettssikkerheten i barnevernet og at ministeren har prioritert å ta med representant for kommersiell sektor i utvalget men utelatt å ta noen fra ideell sektor. Stortinget har gitt føringer om at andelen ideelle i institusjonsbarnevernet skal økes med inntil 40 % på bekostning av den kommersielle andelen. Til tross for dette har ikke ministeren prioritert å ta med noen fra ideell sektor.
  Hva er begrunnelsen for at kommersielle og ikke ideelle fikk plass i utvalget?

Representantforslag fremma av representantane i valdistriktet