Strategi for Stortingets administrasjon

Les virksomhetsstrategien for Stortingets administrasjon. Formålet med strategien er å gi retning for videre utviklingsarbeid og legge føringer for virksomhetsplanleggingen.


Sist oppdatert: 26.05.2020 11:15