Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Radio Stortinget

Med denne spilleren kan du lytte til stortingsmøter og høringer direkte. Det er mulig å forsinke avspillingen inntil 6 timer. 

Merk: Siden spilleren kun strømmer lyd, krever den langt lavere bitrate ("båndbredde") enn video og er dermed billigere i bruk.